– Jeg håper dette ikke varer ved og får konsekvenser for viljen til å satse fremover, sier administrerende direktør i BNL, Nina Solli. Foto: Moment Studio
– Jeg håper dette ikke varer ved og får konsekvenser for viljen til å satse fremover, sier administrerende direktør i BNL, Nina Solli. Foto: Moment Studio

– BNL-bedriftene er usikre på fremtiden

241 av BNLs medlemsbedrifter har svart på NHOs medlemsundersøkelse for april, tatt opp i perioden 31. mars og 5. april. Den viser at medlemsbedriftene er usikre på tiden fremover.

– Undersøkelsen gir en pekepinn på virkningene av krigen i Ukraina, sett med bedriftenes øyne. Nåsituasjonen er fortsatt god, og lite er endret siden undersøkelsen man tok opp i begynnelsen av mars. Men fremtidsutsiktene er imidlertid vesentlig svakere, ikke minst i byggenæringen, skriver BNL i en pressemelding.

Totalt er det 1.475 av NHOs medlemsbedrifter som har svart på undersøkelsen, og i nesten alle bransjer er fremtidsutsiktene svekket de siste fire ukene. Størst svekkelse ser man likevel innen bygg og anlegg, der økte innkjøpskostnader er en vesentlig grunn, samt bilbransjen og industri, der usikkerhet knyttet til verdikjeder og generelt økte kostnader er problemet.

Administrerende direktør i BNL, Nina Solli, sier at svarene fra byggenæringen ikke er overraskende, men at den svekkede fremtidsoptimismen er uheldig, selv om den er forståelig ut fra dagens situasjon.

– Jeg håper dette ikke varer ved og får konsekvenser for viljen til å satse fremover. Likevel har jeg ingen problemer med å se at det er utfordrende å operere i en tid og i et marked som er preget av høye priser, mangel på innsatsfaktorer og en krig vi ikke vet hvordan vil endre de markedsmessige spillereglene, sier hun i meldingen.

Men Solli ser også flere positive ting i undersøkelsen. Ikke minst er mener hun det er bra at så mange bedrifter svarer at den generelle markedssituasjonen nå er god eller tilfredsstillende.

– Det er også positivt at 75 prosent av BNL-bedriftene har hatt en normal og høyere omsetning siden forrige undersøkelse. Så er det veldig positivt at bedriftene ser ut til å ha vurdert alternativer for å få ned strømkostnadene. Det mener jeg er klokt, for denne typen kostnader kommer nok til å holde seg høy over tid, sier BNL-sjefen.

Dette er slik BNLs medlemsbedrifter tolker situasjonen:
Hvordan vurderes den generelle markedssituasjonen for din bedrift?

* 89 prosent av BNLs medlemsbedrifter opplever markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende, mens 11 prosent mener markedssituasjonen er dårlig.

Hvordan har omsetningen i din bedrift vært, siste fire uker?
* Her svarer 51 prosent at omsetningen har vært som i fjor, som normalt; mens 24 prosent har hatt en omsetning som har vært høyere enn normalt. 17 prosent oppgir at de har hatt inntil 25 prosent lavere omsetning enn normalt. 5 prosent av bedriftene har hatt 26-50 prosent lavere omsetning enn normalt, og 2 prosent har hatt en omsetning som har vært 51-75 prosent lavere enn normalt.

Hvordan vil du vurdere markedsutsiktene for din bedrift de neste 6 månedene?
* Her svarer 49 prosent av BNL-bedriftene at markedsutsiktene vil bli uendra, mens 29 prosent tror på en forverring. 17 prosent er optimister og tror på en forbedring.

Hvordan har din bedrifts innkjøpspriser (inklusive energi) endret seg siste tre måneder?
* 62 prosent av BNL-bedriftene sier at innkjøpsprisene har steget mye mer enn normalt, mens 31 prosent sier at prisene har steget mer enn normalt. Bare 5 prosent har hatt normal prisstigning.

Har din bedrift økt utsalgsprisene mer enn den generelle prisveksten (som var på rundt 3,5 prosent det siste året) i løpet av de siste 3 månedene, eller planlegger dere å gjøre det?
* Her svarer 61 prosent av BNLs medlemsbedrifter at de har, eller planlegger å øke utsalgsprisene mer enn den generelle prisstigningen. 30 prosent svarer at de ikke har, eller planlegger prisstigning.

Hvordan vil endringer i innkjøpspriser (inklusive energi) de siste tre månedene påvirke din bedrifts driftsresultat?
* 36 prosent svarer at det vil føre til en middels stor reduksjon av driftsresultatet, mens 29 prosent svarer at det vil føre til en stor reduksjon. 27 prosent svarer at det vil påføre bedriften en liten reduksjon. 4 prosent mener at det ikke får betydning.

Har knapphet på innsatsfaktorer og/eller dyrere innsatsfaktorer påvirket aktiviteten i din bedrift?
* Her svarer 22 prosent av bedriftene i BNL at de har måttet redusere aktiviteten, mens 62 prosent svarer at aktiviteten ikke er påvirket. 2 prosent har hatt økt aktivitet.

I lys av høyere strømpriser det siste året. Har din bedrift vurdert ulike tiltak den siste tiden?
* 32 prosent har vurdert energieffektivisering
* 20 prosent av bedriftene har vurdert langsiktige strømavtaler / prissikring på strøm
* 12 prosent av bedriftene har vurdert alternativ energitilgang
* 4 prosent har vurdert å legge om produksjonen til aktiviteter som bruker mindre energi