Nye Biri Storstuggu. Ill. Topic Arkitekter AS sammen med Bølgeblikk arkitekter AS

Nye Biri Storstuggu. Ill. Topic Arkitekter AS sammen med Bølgeblikk arkitekter AS

Betonmast vant pris- og designkonkurransen om nytt omsorgssenter på Biri

Betonmast Innlandets løsning til nytt omsorgssenter på Biri ble valgt ut blant fem innsendte forslag.

Det skriver Betonmast i en pressemelding fredag.

Entreprisen er forventet å bli på i underkant av 150 millioner kroner, og gjennomføres som en totalentreprise etter en innledende samspillsperiode.

Det er, ifølge pressemeldingen, gjort gode miljøvalg både med tanke på byggeprosessen, selve bygget og etterbruk, slik at prosjektet blir klimanøytralt. Blant annet skal det gjøres forsøk med el-gravemaskiner. Bygget blir oppført i massivtre, og får bergvarme i kombinasjon med solcellepaneler.

Godt fornøyde

– Vi er selvsagt meget fornøyde med at Gjøvik kommune la vekt på de mange kvalitetene vi hadde lagt til grunn i vårt forslag, sier Nils Raymond Laeskogen, daglig leder i Betonmast Innlandet, i pressemeldingen.

– Vi ønsker å være framoverlente med tanke på å bygge miljøvennlig. Vi er trygge på at dette blir et flott og miljøvennlig bygg med kvaliteter både beboere, ansatte, besøkende og lokalsamfunnet generelt vil sette pris på, fortsetter Laeskogen.

Betonmast har samarbeidet med blant andre Bølgeblikk arkitekter om prosjektet. Nå starter en samspillsfase med Gjøvik kommune, der prosjektet optimaliseres ytterligere.

– Vi har god erfaring med denne type samspill mellom oss som entreprenør, samarbeidspartnere og oppdragsgiver, og nå gleder vi oss til å komme i gang, avslutter Laeskogen.

Ny storstue

Det nye senteret vil få 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger. Omsorgsboligene skal driftes av Gjøvik boligstiftelse, og senteret erstatter det gamle omsorgssenteret som rives.

Biri Storstuggu er prosjektnavnet Betonmast har på prosjektet. Med kafé tilknyttet store arealer, er planen at senteret blir en samlingsplass for lokalsamfunnet på Biri.

Nybygget er på om lag 5.000 kvadratmeter. I tilknytning til nybygget vil to eksisterende bygg bli stående igjen fra den gamle bygningsmassen.

Rivearbeidene starter allerede i midten av november, og Biris nye storstue skal være klar til bruk på nyåret 2021, skriver Betonmast.