Foto: Betonmast

Endrer navn til Betonmast

BetonmastHæhres bygg- og eiendomsvirksomhet endrer navn til Betonmast. Navneendringen er en konsekvens av den vedtatte omorganiseringen av konsernet, annonsert i september.  

Omorganiseringen innebar at den tidligere konsernmodellen skulle erstattes av en holdingstruktur, med to hovedvirksomheter, henholdsvis bygg & eiendom og anlegg. Bygg og eiendomsvirksomheten er nå vedtatt samlet under det merkenavnet Betonmast.

– Målet med omorganiseringen er å bedre den samlede lønnsomheten til konsernet gjennom et forsterket fokus på våre respektive kjernevirksomheter. Da var det nærliggende å tenke i retning av en relansering av Betonmast-navnet, og jeg er derfor veldig fornøyd med at vi nå har landet på denne løsningen, sier Jørgen Evensen, administrerende direktør i Betonmast.

Betonmast Bygg ble etablert i 2006, og vokste raskt til å bli en betydelig entreprenør i det norske markedet. I 2017 fusjonerte Betonmast med Hæhre Isachsen Gruppen og dannet BetonmastHæhre.

BetonmastHæhres anleggsdivisjon vil i nærmeste fremtid kunngjøre navn og organisering av denne delen av konsernets virksomhet.

Det er igangsatt prosesser med å relansere logoer, hjemmeside og andre selskapsspesifikke kanaler for Betonmast. Tilsvarende prosesser vil igangsettes innen anlegg straks nødvendige beslutninger med hensyn på navn og organisering er vedtatt.