Foto: Virke

Årets entreprenørskapslærer setter lærerne på skolebenken

Anne Merete Selvik Ask lærer lærerne å jobbe med entreprenørskap i utdanningen. Nå har hun mottatt den prestisjetunge prisen Årets entreprenørskapslærer 2016.

– Jeg håper prisen kan inspirere andre til å bruke entreprenørskap i lærerutdanningen. Mange tror entreprenørskap kommer på toppen av alt det andre de skal igjennom. Min erfaring er at det er gode metoder for å nå læringsmålene i studiet - med engasjerte studenter som lærer samarbeid, kreativitet og får økt selvtillit som bonus., sier Anne Merete Selvik Ask, førstelektor ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder. Prisen ble delt ut av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie under Hovedorganisasjonen Virkes årskonferansemiddag i kveld.

Ønsker mer entreprenørskap i utdanningen
Anne Merete har tatt ansvar for at entreprenørskap kom inn i lærerutdanningen. Hun har utviklet de såkalte "Lesvos"-kursene i entreprenørskap som retter seg mot lærerutdannere, skoleledere og lærere. Hun bruker Studentbedrift som metode i egen undervisning og tilrettelegger for innovasjonscamper i samarbeid med næringslivet.

– Vi trenger de innovative entreprenørene. Vi trenger de som er i stand til å se nye muligheter. Dette må øves og trenes i skolen. Derfor er den kompetansen de nyutdannede lærerne har med seg inn i skolen så viktig, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

Er kreativ og tør å tenke nytt
”Årets entreprenørskapslærer tar ansvar for at lærerutdanningene tar i bruk entreprenørskap som arbeidsform, hun er kreativ og tør å tenke nytt. Lærere i morgendagens skole, og deres elever, vil måtte være i stand til å håndtere en verden vi ennå ikke kjenner. Årets entreprenørskapslærer har etablert et robust system for entreprenørskap gjennom nettverk og god forankring på egen arbeidsplass”, heter det i juryens begrunnelse.

Juryen har bestått av Tor Kåpvik i Ungt Entreprenørskap, Vibeke H. Madsen i Virke, Erling L. Barlindhaug i KS og Thom Jambak i Utdanningsforbundet. Ungt Entreprenørskaps fylkesforeninger har nominert kandidater til prisen.

Hederlig omtale
Det har vært mange kandidater til årets pris. To av dem fortjener spesielt hederlig omtale:

Tore Åsvestad og Terje Hans Hanssen, Hamar katedralskole

Juryen uttaler: Tore Åsvestad og Terje Hans Hanssen har gjennom en årrekke gjennomført en rekke ulike entreprenørskapsaktiviteter ved skolen i samarbeid med lokalmiljø og UE Hedmark. Et svært stort antall elever deltar på en rekke programmer i regi av UE: Sjef i eget liv, Fra utdanning til jobb, Innovasjonscamp, profileringskurs, regnskapskurs, lederkurs, IA-kurs, messer, leder for en dag og EWB (Enterprise Without Borders). Nytt av året er kurs og workshop i Business Model Canvas – en metode for utvikling av forretningsideer, samt foredrag fra NAV om regionalt, nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked for elever. Arbeidet med entreprenørskap har solid forankring i skole, godt samarbeid med næringslivet og stor verdiskaping gjennom bruk av Ungdomsbedrift.

Tor Haugnes, Handelshøyskolen BI, Nydalen, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Juryen uttaler: Han er en drivkraft på bachelorstudiet Entreprenørskap og økonomi, på BI generelt og for oppstartsmiljøet i Oslo. Han gjennomfører Innovasjonscamper for førsteårs-studenter og har etablert et stort nettverk med næringslivet. Han bruker Studentbedrift som metode. Tor Haugnes tør å gå egne veier og har blant annet satt krav om inntjening for å utfordre studentene til verdiskapende aktivitet i bedriftene sine. Han samarbeider med videregående skoler gjennom blant annet å organisere studentveiledere til Innovasjonscamper. Han har også vært en drivkraft for å påvirke Kunnskap Oslo til å tilby et praktisk kurs i regi av UE Oslo, som en del av Oslo Studentinnovasjon. Haugnes er initiativtaker til "Cowork" - en inkubator for BI-studenter.

Kriterier for prisen Årets entreprenørskapslærer:
Verdiskaping: Bidrar til å utvikle elevene/studentenes evne til innovasjon og verdiskaping.
Erfaringslæring: Legger til rette for at elevene/studentene skal kunne lære gjennom erfaring.
Kreativitet: Utvikler elevenes/studentenes kreativitet og legger til rette for at de kan være nyskapende.
Samarbeid/arbeids- og næringsliv: Bygger bro mellom utdanningen og arbeidslivet.
Tverrfaglighet: Tenker tverrfaglig så elevene/studentene kan se forbindelser mellom fagene og anvende teori i praksis.