Dyrk gründerne!

I en ikke altfor fjern fremtid må det skapes 600.000 nye arbeidsplasser i Norge. Alle disse kan selvsagt ikke komme innen offentlig sektor, og vi må derfor få frem langt flere gründere i Norge - folk som våger å satse og som har teft og kunnskap til å gå nye veier og skape nye konsepter og produkter.

Det er vel ingen andre næringer som har så mange gründere som byggenæringen. Totalt er det rundt 55.000 virksomheter innen bygg, anlegg og eiendom i Norge. Langt de fleste av disse er mindre firmaer - som enkeltpersoner har bygd opp og driver.

Men det er likevel ikke sikkert at hverken vi i byggenæringen, eller næringslivet forøvrig, er flinke nok til å ta vare på og bygge opp de gode gründerne – eller flinke nok til å legge til rette for god gründervirksomhet. Skal vi klare å videreutvikle vårt solide velferdssamfunn er vi nødt til å bli enda flinkere innen dette arbeidet - vi må dyrke de som villige til å våge å satse for seg elv, med sine ideer, pågangsmot og kunnskap – de må bli morgendagens stjerner. Det er mange av verdens gigantselskaper som i sin tid startet på ungdomsrommet eller i garasjen, og som ble skapt gjennom en vill eller frisk idé, som nå er blir milliardindustri. Det vil komme flere slike - og man vet aldri hvem som lykkes.

Man kan ikke med et pennestrøk vedta å dyrke frem mange nye suksessfulle gründere – men man må legge til rette for at dette kan bygge seg opp. Og selv om vi har sett en positiv trend de senere årene der er en rekke nye teknologivirksomheter har bygget seg opp og lykkes, er det mer å gå på her. Både myndighetene og det etablerte næringslivet må heie frem de som ønsker å satse.

Nettopp dette var et av hovedtemaene på onsdagens Virkekonferanse i fullsatte Chateau Neuf. Her ble det blant annet pekt på at vi nå er inne i den 4. Industrielle revolusjon – den digitale revolusjonen. Skal Norge henge med her må vi bli enda bedre innovatører og entreprenører. Endringer ute i markedet, både det lokale og det internasjonale, skjer raskere og raskere – og graden av konkurranse vil eksplodere.

Det vil kreve mer av oss alle. Vi må utnytte kunnskapen, utvikle teknologien og gripe mulighetene som ligger i dette. Vi må i enda større grad ta i bruk roboter og bruke den store kunnskapen som finnes rundt om i landets virksomheter. Ikke minst må vi dyrke den nye kunnskapen som er i ferd med å vokse frem.

Men dette dette vil også innebære at mange av dagens arbeidsoppgaver vil forsvinne og overtas av maskiner. Dermed må nye arbeidsplasser skapes, og de må vi skape selv og ikke stå og se på at de skapes andre steder i verden, og kanskje da først og fremst i Østen.

Her har selvsagt landets politikere et stort ansvar med å legge til rette for omstilling, nyskapning og sørge for en enda lettere vei frem for de som ønsker å bygge noe. Viljen er nok til stede, men spørsmålet er om det er vilje nok til å gjennomføre de nødvendige justeringer inn mot fremtidens arbeidsliv.