Eivind Heimdal (til venstre) og Knut Bryne er to sentrale aktører i forbindelse med Norsk Betongdag.

Årets Betongdag med spenstig start

Norsk Betongforenings årlige Betongdag åpnet torsdag i Trondheim.

Norsk Betongdag åpnet i dag med et spenstig foredrag om et spenstig turistveiprosjekt – «Utsikten Gaularfjell» som er en nytelse av et betongprosjekt ifølge arkitektene Eivind Nygaard og Bjarne Ringstad i Code arkitekter. Det er Veidekke som er entreprenør for dette prosjektet.

Ellers er det lagt opp til et spennende program. Det er gjort en stor forandring i forhold til tidligere, nemlig at prisutdelingene ikke skjer ved starten av dagen, men på slutten av første dag.

Eivind Heimdal, som leder Norsk Betongforening, ønsket velkommen til den 44. Betongdagen. Foreningen feiret 60 års-jubileum i fjor.

Det blir mye betong i løpet av konferansen. Spesielt stor interesse knytter det seg til foredraget til samferdselsmininister Ketil Solvik Olsen, som spesielt tar for seg utfordringene til det nye veiselskapet. Ingrid Dahl Hovland, som er en velkjent person i betongmiljøet i Norge, blir den første direktøren for dette nye veiselskapet som i løpet av de nærmeste årene blir en stor byggherre som vil etterspørre enorme mengder betong.

Onsdag var det befaring til det nye kulturhuset i Stjørdal. Mange benyttet også anledningen til å ta en tur til den velkjente studenterrevyen på Uka. Mange av de som deltar på Betongdagen er tidligere studenter ved NTH/NTNU.

 Det var en optimistisk leder Eivind Heimdal i Norsk Betongforening som åpnet Betongdagen 2015. Betongforeningen kan glede seg over en økende medlemsmasse, og spesielt gledelig er at det kommer mange studentmedlemmer til. For det trengs sannelig i og med at det er veldig mange seniorer i foreningen.

Ellers er det stor aktivitet i foreningen, og medlemmene får mye igjen for sitt medlemskap. Det å formidle kunnskap om betong er veldig viktig, og foreningen går nå nye veier i sitt formidlingsarbeid. Det satses nå mye på e-lærling slik at man kan slippe alle utgiftene til reise og opphold.

Heimdal nevnte også at det er kommet en ny Betongbok fra Byggenæringens Forlag. Dette er blitt et meget nyttig oppslagsverk.

Han tok også for seg Yngres Betong Nettverk som er veldig viktig for rekrutteringsarbeidet i foreningen.

Miljø er et sentralt tema for betongforeningen. Miljødatabasen.no er et veldig viktig tiltak. Det jobbes også nå med å lage en brosjyre om miljø og betong.

Det satses nå også på få et lærernettverk slik at man får en enda bedre kontakt mellom lærestedene og næringslivet. 

På en betongdag er det en rekke tema på dagsorden. På denne Betongdagen har vi hørt om sementproduksjon i de forente Arabiske Emirater (en fabrikk Byggeindustrien besøkte for noen år siden. Christoffer Vikne Moen, Norcem fortalte om den.

Rune Skjoldal, Tunge Ting as fortalte om en spennende produksjon av utemøbler m v i betong.

Lars Loe i Loe Rørprodukter As fortalte engasjert om at betongrørbransjen nå har tatt tilbake markedsandelene i rørbransjen på bekostning av plastrørprodusentene.

Ellers ble det prisutdelinger og informasjon om arbeidet i foreningen.

Fredag er avsatt til SINTEF og NTNU. På denne dagen er det veldig mange faglige temaer som blir tatt opp. Det vil komme flere faglige artikler i Byggeindustrien og på bygg.no om noen av de tema som blir tatt opp der.