Gulli Bru - Foto: Jan EldegardGulli Bru - Foto: Jan EldegardGulli bru - Foto: Ole H KrokstrandKimen - Foto: Ole H KrokstrandKimen - Foto: Ole H KrokstrandKimen - Foto: Ole H KrokstrandRasoverbygg Moskenes - Foto: Jan EldegardRasoverbygg Moskenes - Foto: Jan EldegardRasoverbygg Moskenes - Foto: Ole H KrokstrandStormen - Foto: Ole H KrokstrandStormen - Foto: Ole H Krokstrand

Hard konkurranse om årets Betongtavle

- I år har det vært rekordmange flotte prosjekter som har knivet om den anerkjente prisen, sier juryens leder Jan Eldegard.

I alt 17 prosjekter var med i juryens første møter og det skal ha vært en stor utfordring å løfte frem de aller beste av de mange vinnerkandidatene. Det store antallet prosjekter har medført høy reiseaktivitet i juryen for besøk til bygg og anleggskonstruksjoner i hele landet. 
- Juryen står nå igjen med fire finalister som på en flott måte viser spennvidden i betongarkitektur samtidig som prosjektene er teknisk banebrytende på hver sine områder, sier Eldegard.

De fire prosjektene som er finalister i den harde konkurransen er: 

- E10 Akkarvika, Moskenes, rasoverbygg som en del av Nasjonale Turistveger
- Kimen Kulturhus, Stjørdal
- Gulli Bru, E16 Slomarka-Kongsvinger
- Stormen, kulturkvartalet i Bodø

Vinner av Betongtavlen 2015 blir gjort kjent under Betongens festkveld på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo 3. desember kl. 17.00.

Fakta om Betongtavlen

Betongtavlen er en utmerkelse som gis byggverk i Norge. Første pris gikk til Bakkehaugen kirke i 1961 og har til nå blitt tildelt i alt 56 ulike bygg og anleggskonstruksjoner i Norge. Målet med prisen er å vise hvordan betong utnyttes for bærekraftig samfunnsbygging på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. Det er Norsk Betongforening som står bak prisen og deler den ut i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund. Betongtavlen deles ut etter innstilling av en komité på fem medlemmer. To medlemmer oppnevnes av Norske Arkitekters Landsforbund og tre fra Norsk Betongforening.

Følgende personer utgjør årets jury:

- Siv.ark. MNAL Vidar Knutsen, ELEMENT Arkitekter AS- utnevnt av NAL
- Siv.ark. MNAL Inger Anne Landsem, Per Knudsen Arkitektkontor AS- utnevnt av NAL
- Siv.ing. Ole H. Krokstrand, OK Partner- utnevnt av NB
- Siv.ing. Bernt Kristiansen, AF-Anlegg- utnevnt av NB om ordinært medlem for Jonny Hermansen som gikk ut i sluttbehandlingen av prosjektene
- Siv.ing. Jonny Hermansen, Skanska Norge- utnevnt av NB
- Siv.ing Jan Eldegard, Byggutengrenser- utnevnt av NB (juryleder)

De siste 10 prosjektene som har mottatt Betongtavlen er:

2014 Villa Holtet / Larsen, Stange
2013 Selvika rasteplass, Havøysund
2012 Trollstigplatået - Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen
2011 Bjørvikatunnelen -en del av Operatunnelen, Oslo
2011 Midtåsen skulpturpark, Sandefjord
2010 Smykkeskrinet - Utdanningforbundets konferansesenter, Oslo
2009 Nasjonalmuseet arkitektur, Oslo
2008 Gyldendalhuset, Oslo
2007 Sohlbergsplassen, Stor-Elvdal, Hedmark
2006 Svinesundbrua, Østfold

E10 Akkarvika, Moskenes, rasoverbygg - en del av Nasjonale Turistveger
- Byggherre: Statens vegvesen
- Ferdig: Desember 2014
- Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL
- Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim
landskapsarkitekter
- Hovedrådgiver: Statens vegvesen
- Rådgivere Konstruksjon: Aas-Jakobsen Trondheim
- Entreprenør for rasoverbygg: Veidekke Entreprenør


«Den to kilometer lange strekningen slynger seg langs havet gjennom Flakstad og Moskenes kommune i Lofoten. Tidligere har vegen hver vinter vært stengt på grunn av snøskred eller fare for snøskred. I tillegg er det flere registrerte områder med steinsprang og isras. Med ny tunnel, rasoverbygg og bredere veg har sikkerheten og fremkommeligheten blitt bedre for de som ferdes langs denne vegen. Det er bygget fire rasoverbygg i betong på i alt 970 meter og prosjektet viderefører tidligere arbeid med rassikring på E10. Som en del av Nasjonale Turistveger er strekningen E10 spesiell på flere måter. Man må ikke bare ta hensyn til det tekniske i prosjektet men også den spektakulære naturen og de visuelle kvalitetene som ligger i det området vegen er lagt. Rassikringene i betong framstår som kunstverk som fremhever både naturen og veien. Naturen i Lofoten er unik, og en viktig del av slike prosjekter handler nettopp om å ivareta også slike kvaliteter. Glassveggene foran de i alt 190 stålsøylene i overbyggene er montert for å bevare utsikten, men har også en praktisk funksjon – å hindre at det virvles snø inn i rasoverbyggene ved snøskred. Bakveggen i betong har en helning på 5 grader og utformet med sinuskurvatur.»

Kimen Kulturhus, Stjørdal
- Byggherre: Stjørdal Kulturutvikling
- Ferdig: August 2015
- Arkitekter: Reiulf Ramstad Arkitekter, Lusparken
Arkitekter, JSTArkitekter
- Rådgiver byggeteknikk: Rambøll
- Totalentreprenør: Skanska Norge


«Kimen Kulturhus er et viktig møtested både lokalt og regionalt i Midt Norge. Arkitekturen utstråler byggets moderne funksjon og samtidspuls til enhver tid. I byggets mange rom er det ren betong som dominerer interiøret og ønsker besøkende velkommen. I alt 2400 m2 med flotte slipte betonggulv og trapper samt 1850 m2 med eksponerte bordforskalte vegger gir bygget sin unike karakter. Arbeidene er av svært høy kvalitet med en presisjon som gjør at alle vil elske denne betongen. Betongdekket utenfor inngangspartiet er utført med mange ulike varianter av overflatebehandlinger som kan fungere som et lite utstillingsvindu for de muligheter som fins med betong. Utvendig er bygget kledd med pulverlakkert strekkmetall i stål, og farget svart. Denne bekledningen er ikke bare et rent dekorativt innslag. Det har også en viktig misjon når det gjelder solavskjerming. Huset inneholder både kirke, kino med tre saler, ungdomsklubb, bibliotek og saler for konsert og teater. I tillegg skal foajeen på kulturhuset også fungere som kunstgalleri, og kulturskolen har også sine lokaler her. Alt ligger til rette for at dette huset skal bli kimen til noe godt for Stjørdal kommune, og alle de 23.000 innbyggerne som bor der, samt i tilstøtende nabokommuner.»

Gulli Bru, E16 Slomarka-Kongsvinger
- Byggherre: Statens vegvesen
- Ferdig: September 2014
- Rådgivende konsulent: Aas-Jakobsen
- Hovedentreprenør: Skanska Norge
- Rådgivende konsulent lansering: Steahler & Knoppik GmbH


«Gulli bru over Glomma er 741 meter lang og den estetisk vakre brua glir inn i landskapet på en utmerket måte. De mange slanke søylene gjør at brua nærmest svever over elveløpet og speiler seg i vannflaten. Brua er bygget etter den såkalte lanseringsmetoden, og det er første gangen denne metoden er benyttet i større omfang i Norge. Ved siste lansering (jekking) var totalvekten av brua ca. 21.500 tonn, som tilsvarer vekten av 14.000 personbiler. Den vellykkede gjennomføringen åpner opp for at slik byggemetode også kan benyttes for framtidige store bruprosjekter. Gulli bru har ca. 35.000 m2 meget vakker bordforskalet betongoverflate uten en eneste flikk, dette tilsvarer arealet av ca. 5 fotballbaner. For å oppnå avtrykket av bordforskaling i kassetverrsnittet ble det benyttet strukturfinér på alle synlige flater og denne forskalingen ble gjenbrukt på alle de 30 seksjonene.»

Stormen, kulturkvartalet i Bodø

- Byggherre: Bodø Kommune
- Ferdig: November 2014
- Arkitekt: DRDH Architects, London med DARK Arkitekter
- Prosjekt- og prosjekteringsledelse: Rambøll
- Rådgiver byggeteknikk: Norconsult
- Entreprenør stål og betongarbeider: Reinertsen
- Entreprenør betongfasade: Overhalla Betongbygg


«Det første du møter når du kommer til Stormen er en skinnende hvit betong og marmorfasade. Det

britiske arkitektfirmaet DRDH Architects vant konkurransen om å lage kulturkvartalet, Bodøs nye stolthet som er delt i to bygg som rommer henholdsvis konserthuset og biblioteket. Arkitekten har gjort et godt materialvalg når det kommer til betongfasaden som er benyttet i bygget. Fasaden kan til forveksling ligne på marmorsteinen som er brukt ved Operahuset i Oslo, men arkitekten ville ha en annen løsning i Bodø. De ønsket å lage fasaden ut av store elementer, nesten som et forhistorisk monument. Fasaden skulle også tåle det røffe klimaet ved Bodø havn slik at det vil se like fint ut også om mange år. Resultatet er et bygg med en betongfasade som er av ypperste kvalitet som utmerker seg med stor presisjon og sylskarpe kanter Alle fasadeelementer i hvit børstet -og slipt marmor er produsert av Overhalla Betongbygg.»