Eivind Heimdal overtar som styreleder i Norsk Betongforening etter Kjersti Kvalheim Dunham, som har ledet foreningen siden 2011. Foto: Per Helge Pedersen

Viktige tema i Betongforeningen

Store prosjekter og ny teknologi er noen av temaene når betongbransjen møtes for Norsk Betongforenings seminar onsdag.

Hva skjer på Nytt nasjonalmuseum, ferjefri E39 og Skjeggestadbrua? Dette er noen av temaene som blir tatt opp på betongseminaret i Norsk Betongforening på Felix konferansesenter på Aker Brygge i Oslo onsdag. I tillegg skal man presentere den nye publikasjonen NB 37 «Lavkarbonbetong», en ny designmetodikk av konstruksjoner og bruk av miljøbetong i hulldekkeelementer.

Kjersti K Dunham i Statens vegvesen, som nå går av som leder i Betongforeningen, innleder. Det er årsmøte i foreningen senere på dagen. Møteleder på seminaret er Lisbeth Ingrid Alnæs i Sintef Byggforsk.

Dette er temaene for dagen:

  • Nytt Nasjonalmuseum, Oslo – Et byggeprosjekt med omfattende betongarbeider"
Det blir en presentasjon med vekt på betongarbeidene avPer Willy Nysæter, Statsbygg, Asbjørn Christiansen og Erland Fjeldstad fra Rambøll Norge.
  • Ferjefri E39 - Løsninger for de store fjordkrysningene Statens vegvesen planlegger nå flere store bruer for Ferjefri E39. Dette er bruer over så lange og dype fjorder at det må utvikles både ny teknologi og nytt regelverk. Innleder er Jørn Arve Hasselø i Statens vegvesen.
  • Skjeggestadbrua E18 Vestfold
Gaute Norbotten, Statens vegvesen tar for seg duktilitet i plass-støpte spennarmerte konstruksjoner. Brua kollapset ikke, men fikk en stor og meget alvorlig skade. Han gir også litt informasjon om skredet og arbeidene som er gjort så langt og som skal gjøres framover.
  • Fra COIN til hva ? – Orientering om pågående samarbeid om en felles innovasjonsarena
Terje Rønning, Heidelberg Cement drøfter hvordan aktører nå drøfter hvordan man kan opprettholde en felles arena og dagsorden. Et utvalg er nedsatt for å arbeide videre med konkretisering/tilrettelegging av noen mulige felles tema – og forskjellige typer mål, målgrupper og arbeidsmåter.
  • BIA – prosjekt: Bestandige betongkonstruksjoner for utfordrende områder / Durable Advanced Concrete Solutions (DACS)
Kjell Tore Fosså, Kværner Concrete Solutions snakker om fForskningsprosjekt innenfor betongteknologi og om utvikling av kunnskap, metoder og verktøy.
  • En ny designmetodikk for design av flytende betongkonstruksjoner
Nye grensesprengende konstruksjoner utsatt for dynamiske laster innehar ofte kompleks respons. Dette vanskeliggjør det tradisjonelle designløpet. En ny designmetodikk har blitt utviklet for å effektivisere både struktur og ingeniørtimer. Erfaringer fra Park i Sjø, Longyearbyen flytekai, flytende vindturbiner og rørbroer vil bli presentert Andreas Saur Brandtsegg, PhD – kandidat NTNU / Olav Olsen.
  • NB 37 Lavkarbonbetong
Dette er en ny publikasjon. Denne publikasjonen skal definere en bransjenorm for «lavkarbonbetong» ved hjelp av et klassifiseringssystem med konkrete grenseverdier for klimagassutslipp Nina Plünneke Borvik, Skanska Norge AS innleder.
  • Miljøbetong til hulldekker
Steinar Røine, Spenncon tar for seg alternative bindemiddel og alternative herdetiltak. Han snakker også om hvordan man kombinere krav til redusert CO2-utslipp med hulldekkeproduksjonens krav til tidligfasthet?
  • Erfaringer med lavvarmebetong (CEM III/B) fra prosjekt på Sjursøya

Thomas Beck, Skedsmo Betong AS snakker om betongens egenskaper, praktisk erfaring og miljøpåvirkning i dette prosjektet.