Illustrasjonsfoto

Betongforeningen lyser ut fondsmidler for 2015

Norsk Betongforening ønsker å stimulere til økt aktivitet innen utvikling og innovasjon innenfor betongbransjen, og fondskomiteen inviterer nå bransjen til å søke om midler for 2015.

Norsk Betongforening har gjennom oppretting av NBs Utviklingsfond avsatt midler til direkte støtte til prosjekter som anses som spesielt viktige for betongbransjen og innenfor NBs gjeldende strategi, visjoner og formål.

Fondskomiteen inviterer bransjen til å søke om midler for 2015 innen utvikling på prosjekter som har til formål å øke betongens økonomiske, tekniske, miljømessige og estetiske kvaliteter. Det fokuseres på utviklingsområder og prosjekter der det er tro på at resultatet direkte vil kunne prøves ut i markedet.

Det er for 2015 satt av totalt 300.000 kroner til prosjektstøtte (beløpet er inkl mva hvis mottaker må fakturere mva.). Det kan søkes om støtte på prosjekter som går over flere år.

I søknaden skal det redegjøres for prosjektets bakgrunn og motivasjon, følge med en prosjektbeskrivelse, angi forventet resultat, inneholde et kostnadsoverslag og angi finansieringen. I tillegg må det opplyses om annen finansiering er innvilget.

Annen finansiering skal utgjøre minst 50 % av den totale prosjektkostnaden.

Søknadene behandles av fondskomiteen i NB (NB ‘s Utviklingsfond). Beslutning om tilsagn kan forventes i august 2015. Fondskomiteen står fritt til å velge prosjekter som blir tildelt midler. Avslag vil ikke bli begrunnet.

Søknadsfrist: 22.juni 2015.

Søkere skal skrive en kortfattet søknad på et søknadsskjema som sendes til norsk.betongforening@tekna.no. Skjemaet kan lastes ned her.