Prosjektdirektør Per Willy Nysæter i Statsbygg

Stor betongjobb lyses ut på Nasjonalmuseet

- I løpet av sommeren blir den store betongjobben på råbygget på det nye nasjonalmuseet på Vestbanetomta i Oslo lyst ut. Det legges opp til bruk av miljøvennlig betong, sier prosjektdirektør Per Willy Nysæter i Statsbygg.

På seminaret Norsk Betongforening arrangerte onsdag, gikk Nysæter gjennom planene for det store bygget. Asbjørn Christiansen og Erland Fjeldstad fra Rambøll Norge var også til stede.

- Vi har laget en plan for hvordan denne betongjobben skal utføres, men denne planen vil selvsagt bli drøftet med det selskapet som får denne kontrakten. Vi har trafikk på alle sider – og det blir en utfordring å få inn så store betongmengder vi må ha, sier Nysæter.

- Totalt skal det kjøres inn 40 000 kubikkmeter betong. For å fordele betongen og de andre materialene vi skal bruke, er det tatt utgangspunkt i at det skal settes opp fem tårnkraner, i tillegg blir det to stasjoner for betongpumper. Det skal brukes lavkarbonbetong ut fra miljøhensyn. Hele dette store prosjektet er et miljøprosjekt hvor det satses stort på gjenbruk av materialer. Armeringsjernet skal f eks. komme fra resirkulert stål, sier han.

- Ellers står utfordringene i kø. 100 000 kubikkmeter masse skal tas ut av byggegropa. Problemet er at fire meter under bunnen i tomta ligger en VEAS-tunnel (vann/avløp). Ikke nok med det. 20 meter under bunnplata ligger Operatunnelen med to løp. Både Veas og veivesenet har kommet med knallharde krav til løsninger for å hindre at det blir skade på tunnelene. 60 prosent av bunnplata vil lugge på fast fjell, mens resten blir sikret med peler, sier Nysæter som opplyser at det over operatunnel blir bygget lastfordelene plater.

- I dette bygget er det kunsten som skal vises. Det betyr at alle tekniske installasjoner skal skjules. Det blir store veggflater og søylefrie rom. Bare dette er en utfordring i seg selv, sier Nysæter som håper på stor interesse for betongjobben.