AF Gruppen vant Deichmanske-kontrakt

AF Gruppen er innstilt av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF for kontrakten om innvendige arbeider til Nye Deichmanske Hovedbibliotek.

Det skriver AF Gruppen i en børsmelding mandag.

Kontrakten er anslått til å være verd rundt 172 millioner, uten opsjoner og før merverdiavgift.

Kontraktsignering vil, ifølge meldingen, finne sted etter karensperioden løper ut 11. juli.

Bygningen består av fem hovedetasjer og tre mesaninetasjer over terreng, i tillegg til én kjelleretasje. Entreprisen omfatter omtrent 20.000 kvadratmeter, og omfatter innvendige lettvegger i Leca, gips og stål og overflatebehandling av vegger, mediestativ i stål, installasjonsgulv og gulvarbeider, himlingsarbeider, innvendige dører, lås- og beslag, gitterporter og rullegitter, ståltrapper og innvendige rekkverk, fast inventar, hjelpearbeider, samt diverse mindre bygningsmessige arbeider, skriver AF Gruppen.

Samhandlingsprosessen vil pågå fra høsten 2016 til våren 2017. Arbeidene for gjennomføringsfasen skal utføres i perioden april 2017 ut september 2019.

– AF Gruppen har bred erfaring fra ulike kulturbygg og innredningsarbeidene på Deichmanske er et spennende prosjekt som passer godt med vår kompetanse. Vi ser frem til å samhandle med Kultur- og idrettsbygg og øvrige involverte aktører om det som blir et signalbygg i hovedstaden, uttaler konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad.