– Deichman må dele nytt bygg i Bjørvika med flere

Deichmanske ligger ikke an til å få bruke hele bygget i Bjørvika der det nye hovedbiblioteket skal ligge.

Det opplyser en kilde i Oslo kommune til Aftenposten.

NRK meldte onsdag morgen at det nye byrådet skal ha bestemt seg for å fortsette med byggingen av nye Deichmanske hovedbibliotek. Prosjektet sto i fare for å bli skrinlagt på grunn av kostnadsoverskridelser og utsettelser.

Men ifølge Aftenpostens kilde skal ikke hele bygget bli bibliotek. Kilden antyder at omtrent en tredel av bygget på 20.000 kvadratmeter skal brukes til noe annet.

Dyrt å skrinlegge

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil holde en pressekonferanse onsdag ettermiddag for å informere om hvilke planer det nye byrådet har for nye Deichmanske hovedbibliotek.

På oppdrag fra byrådsavdelingen i Oslo kommune lagde Kulturbyggene Bjørvika (KIB) i fjor en beregning av hva det ville koste å stoppe utbyggingen av Deichmanske. KIB mente da det ville koste kommunen mellom 600 og 700 millioner kroner å stoppe prosjektet.

Før helgen leverte Kultur- og idrettsbygg og Kulturetaten, på oppdrag fra byrådet, sine rapporter der de er bedt om å finne andre løsninger for Deichman enn det påbegynte hovedbiblioteket i Bjørvika.

Deichman

* Oslo kommune vedtok i 2013 å bygge et nytt hovedbibliotek for Deichman. Det nye biblioteket skal ligge i Bjørvika mellom Oslo S og Operaen. Det skulle opprinnelig stå klart innen 2017, men er nå utsatt til 2019.

* Kostnadssprekk og forsinkelser har i høst fått byrådet til å gjennomgå prosjektet på nytt. I oktober opphevet Oslo kommune kontrakten med Atlant Entreprenør for det nye biblioteket.

* Prisen på det nye biblioteket skulle i utgangspunktet være 2,6 milliarder kroner. En rapport fra Holte Consulting konkluderer med at prisen kan komme til å bli på over 3,1 milliarder kroner.

* En utredning laget av Kulturbyggene Bjørvika anslår samtidig at det kan koste kommunen mellom 600 og 700 millioner kroner å stoppe prosjektet.

Kilde: NTB

Har sett på alternativer

I slutten av november ble det kjent at byrådet skulle se på alternativer til å fortsette byggingen av det nye biblioteket. Hvis byrådet hadde bestemt seg for å stanse byggingen, skal en av de alternative løsningene ha vært omdisponering av tomta til andre formål.

Utredningene antas også å inneholde vurderinger av hvorvidt Deichman kan klare seg uten nytt hovedbibliotek.

Prisen på det nye biblioteket skulle i utgangspunktet være 2,6 milliarder kroner. En konsulentrapport fra i vår viste at prisen kan komme til å runde 3,1 milliarder kroner.

Kontrakt hevet I oktober ble det også kjent at ferdigstillelsen av det nye hovedbiblioteket måtte utsettes til 2019. Det skulle egentlig vært klart innen 2017. I kjølvannet av avsløringene opphevet Oslo kommune kontrakten med Atlant Entreprenør, som har vært hovedentreprenør for grunnarbeidene på tomta. – Ansvarlig entreprenør har ikke godtgjort at de kontraktsforpliktelsene de har overfor Oslo kommune vil bli oppfylt, og dermed har vi heller ikke den sikkerheten vi er avhengig av for å kunne gå videre med kontraktarbeidet, forklarte direktør for kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune, Eli Grimsby, den gang.