Anders Geirsta og Eli Grimsby. Foto: Skanska

Skanska fikk råbygget på Deichmanske

Skanska vant konkurransen om å bygge råbygget til nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

Kontraktssummen er på 244 millioner kroner.

Det nye Deichmanske hovedbiblioteket i Bjørvika vil være en tydelig profilert kulturinstitusjon, som frister med et mangfoldig og attraktivt innhold, levendegjort gjennom aktiv kultur- og kunnskapsformidling. Oslos nye hovedbibliotek skal være ledende i utviklingen av det moderne folkebiblioteket, og nå nye brukergrupper gjennom fremtidsrettede løsninger for bruk av ny teknologi. Arbeidene starter opp begynnelsen av mai 2016 og avsluttes ved utgangen av 2017.

Tett internt samarbeid
Prosjektet vil organiseres som et internt arbeidsfellesskap mellom anleggsregionen Industri, Bro og Marine (IBM) og Bygg Oslo. IBMs spesialkompetanse på store og kompliserte betongkonstruksjoner, og tilgangen på Skanska Teknikks kompetanse innenfor betongfaget var helt avgjørende for at vi vant kontrakten. Nye Deichmanske vil bli et spektakulært signalbygg og kvaliteten på håndverket må være av meget god kvalitet. Store deler av arbeidet vil bli utført av IBMs egne fagarbeidere. Bygg Oslo vil også spille en viktig rolle i prosjektet og vil ha ansvaret for å følge opp blant annet prefabrikering og tømrerarbeid. Prosjektet vil benytte viktige samarbeidspartnere og UE på blant annet stål, armering og prefabrikering.

- Det er flott å se at vi samarbeider godt internt og bruker kompetansen vår til å skaffe oss en konkurransefordel. Det er også svært hyggelig at vi gjennom dette prosjektet for fortsette å utvikle Bjørvika som område. Vi har som kjent lang erfaring med å gjennomføre viktige prosjekter i denne delen av byen, med senketunnelen, riving av trafikkmaskinen og bygging av Dronning Eufemias gate. Vi er stolte over at vi får fortsette med å utvikle byen i en positiv retning, sier en godt fornøyd regiondirektør i IBM, Anders Geirsta.

Tekniske utfordringer

- Vi er meget fornøyd med at Oslo kommune har vist oss tillit og valgt oss til å gjennomføre dette prosjektet. Med våre mange dyktige funksjonærer og fagarbeidere innenfor betongfaget har jeg troen på at vi vil lykkes og dermed bidra til at et av Oslos viktigste byggeprosjekter på mange år blir realisert. I tillegg er prosjektet teknisk utfordrende og har en kompleks geometri, samt strenge krav til eksponerte betongoverflater, som betyr at vi fortsetter å videreutvikle vår interne betongkompetanse, sier prosjektsjef Eiliv Lilleland.

Ambisiøse klimamål

- Vi er svært fornøyd med å ha fått en stor og seriøs aktør som Skanska til et krevende prosjekt med stor nasjonal og også internasjonal oppmerksomhet. Det er viktig for oss å ha en god samarbeidspartner, sa administrerende direktør Eli Grimsby i Kultur- og Idrettsbygg (KID)..

Det er fra Oslo kommune sin side uttrykt høye miljøambisjoner for det nye Deichmanske hovedbibliotek, der de viktigste tiltakene dreier seg om Passivhusnivå og FutureBuilt-programmet.

Spektakulær arkitektur
Bygningen består av fem hovedetasjer og tre mesaninetasjer over terreng i tillegg til én kjelleretasje (U1) med en mellometasje/galleri (U1G). Kjelleren strekker seg ut forbi fasadelinjene i vest under Operaallmenningen og i øst under Tverrgata. Dekkene som inngår i primærbæresystemet er den plasstøpte bunnplaten, plasstøpt dekke over kjelleretasje og biaksiale huldekkeelementer.

Foldedekket krager ut ca. 5m mot øst, mot Tverrgata, og blir belastet av utkragede dekker fra plan5 til plan 2 gjennom hengestag av stål fordelt langs dekkekanten og rundt dekkehjørnene. Den største utkragede delen av foldedekket i tak er mot Operaallmenningen og utgjør 18m.