Rotet rundt Deichmanske

Det har de siste dagene oppstått stor uro rundt hva som skal skje med Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika i Oslo. Det nye byrådet i Oslo har varslet at de ønsker å gå en ekstra runde for å tenke gjennom hva som skal skje videre, og prosjektet står nå i fare for å bli skrinlagt. Det vil i så fall være en stor skandale.

Det var et forholdsvis bredt flertall i bystyret Oslo som i 2013 sa ja til realisere Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika – til en sum av 2,6 milliarder kroner.

Etter dette er det mye som ikke har gått på skinner. Man fikk store utfordringer rundt grunnarbeidene. Det oppsto vanninntrenging på tomten, noe som førte til forsinkelser og som kjent valgte byggherren, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID), å si opp avtalen med grunnentreprenøren. Dette medførte ytterligere forsinkelser og nye beregninger viser at prosjektet vil bli dyrere enn estimert. Så kan man selvsagt diskutere om dette er forhold man burde kunne klare å avverge i forkant, eller om dette er forhold man ikke kunne forutsi. Det er tross alt ikke første gang man graver i dette området.

Summen for utbyggingen skal nå være oppe i 3,1 milliarder kroner. Men byrådet ønsker også å se på driftsutgiftene etter at bygget står ferdig – selv om dette er elementer som jo bure være godt kjente fra før.

Uansett er det nå slik at det nye biblioteket blir dyrere enn først antatt og at det vil at lengre tid å realisere.

Løsningen er likevel ikke å stoppe nå. Man er kommet så langt i prosessen at det estimeres at en stopp vil kunne koste mellom 700 og 800 millioner kroner. Dette er selvsagt enorme summer, og vil være som å kaste penger ut av vinduet.

Det var bred enighet om å bygge det nye hovedbiblioteket. Nye Bjørvika har behov for et bygg av dette kaliber, og er noe Oslos innbyggere både fortjener og trenger.

Det blir derfor meget spesielt at det nye byrået, styrt av AP som selv var med på å vedta utbyggingen, nå midt i prosessen vurderer å kutte hele prosjektet. Det er ikke krise at man velger å gå en ekstra runde for å sjekke ulike kalkyler, men om konklusjonen skulle bli at man sier stopp, blir denne prosessen stående igjen som kroneksempelet på hvordan man ikke skal gjennomføre offentlige utbygginger av denne typen.

Denne uken skal saken avgjøres. Frp stemte som eneste parti i 2013 imot å realisere utbyggingen. Med Frps støtte kan det rødgrønne byrådet nå stanse hele prosjektet.