Viser styrke i nord

30. august døde Mikhail Gorbatsjov, sovjetlederen som brakte oss perestrojka og glasnost, og en slutt på den kalde krigen mellom øst og vest som preget flere generasjoner. Men det er allerede flere år siden vi var på vei tilbake til en tid med mistro og mer fokus på styrkeoppbygging og avstand enn handel og samhandling mellom vesten og Russland.