Fagsjef Even Hagelien i NHO Service (f.v.), HR-sjef Lene Aamotsmo i Workshop Bemanning og adm. dir. Rolf Bjerved i Workshop Bemanning har stor tro på at Revidert Arbeidsgiver vil bli viktig for de seriøse bemanningsselskapene. (Foto: Trond Joelson)

Vil synliggjøre de seriøse bemanningsselskapene

Fra årsskiftet innførte NHO Service kvalitetsstempelet Revidert Arbeidsgiver.

Dette er en ordning hvor bemanningsbedrifter kan få dokumentert sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder deler av selskapenes forpliktelser etter arbeidsmiljøloven. Workshop Bemanning er blant de aller første reviderte firmaene i ordningen.

– Da vi hørte om Revidert Arbeidsgiver, tente vi på konseptet med det samme. Som et seriøst bemanningsselskap er det helt klart i vår interesse å vise frem hva vi står for, og at vi har alle papirer og rutiner i skjønneste orden, forteller adm. dir. Rolf Bjerved i Workshop Bemanning. Så langt en det kun tre selskaper som er revidert og godkjent, og Workshop skal være det første som kun jobber mot byggenæringen.

– Det har vært en særdeles nyttig prosess, der vi også har gått gjennom alle våre rutiner på en grundig måte, legger HR-sjef Lene Aamotsmo i Workshop Bemanning til.

Bjerved forteller at ordningen har vært etterspurt av entreprenørene, og han håper nå at alle de seriøse bemanningsselskapene i byggenæringen tar i bruk ordningen, slik at de får vist frem hva de står for.

– De finnes selskaper som ikke følger alle regler og lover, og dette vil bli et nyttig verktøy for byggherrer og entreprenører å kunne skille ut de seriøse aktørene på en enkel måte. Vi håper dette kvalitetsstempelet kan bli en viktig del av tildelingskriteriene i kontraktsarbeidet, for blant annet å unngå sosial dumping, legger Bjerved til.

Kvalitetssikrer rutiner

Det er bemanningsbransjen i NHO Service som har etablert ordningen.

– Ved siden av at bedriften kan dokumentere sin ryddighet som arbeidsgiver er dette også et verktøy til intern bruk hvor man kan kvalitetssikre sine rutiner og bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service. Han påpeker på at det å være en god arbeidsgiver er en kvalitet som bør være et konkurransefortrinn.

– Ved å legge til rette for dokumentasjon av dette bidrar det til å gjøre slike konkurranser mer praktisk gjennomførbare, mener han.

Ekstern revisor

Det er NHO Service som har utviklet kriteriene i ordningen, men dette har vært gjort i dialog med bransjen og Arbeidstilsynet. NHO Service har fra tidligere positive erfaringer med etablering av godkjenningsordninger for renholdsbransjen og vakt- og sikkerhetsbransjen.

– For å bli godkjent som Revidert Arbeidsgiver kreves revisjon av følgende områder: Ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling, lønnsplikt ved avslutning av oppdrag, sykepenger, oppfølging av langtidssykemeldte samt stillingsvernet. Selve revisjonen gjennomføres av en tredjepart.

Er bedriften godkjent som Revidert Arbeidsgiver vil man kunne benytte RA-logoen i markedsføring.

– Vi regner med at dette blir en logo som innkjøpere av bemanningstjenester vil bli godt kjent med og at den vil bidra til å skape trygghet for kunde og synlighet for gode bemanningsbedrifter. Noen bedrifter har allerede gjennomført revisjon, og en rekke er i prosess frem mot en slik revisjon, legger Hagelien til.

Godkjente virksomheter må gjennom en revidering hvert andre år.