Ola Elvestuen og Nils Kristian Nakstad

Vil ikke styre Enova

Det blir ikke mer styring og strammere tøyer av statens fremste organ for energisparing, Enova selv om Enova nå er underlagt Miljø- og klimadepartementet, og ikke Olje- og energidepartementet som har vært deres oppdragsgiver siden starten for 17 år siden.

Den nye miljø- og klimaministeren Ola Elvestuen fra Venstre var tirsdag ettermiddag på snarvisitt til den store Enovakonferansen som pågår i Trondheim denne uken med over 800 deltakere fra hele landet. Elvestuen opplyste på spørsmål fra Byggeindustrien at det var Venstre som tok initiativ for å flytte Enova til Miljø- og klimadepartementet i forbindelse med regjeringsforhandlingene på Jeløya tidligere denne måneden.

- Hvorfor var dette viktig?

- Ikke for at vi skal overstyre det Enova holder på med – de gjør en meget god jobb og er veldig viktig for klimaarbeidet i Norge - men fordi vi ønsker mer samordning av alle klimatiltakene. Vi ønsker å se mer i sammenheng alle de aktiviteter staten er engasjert i på dette viktige feltet. Derfor fant vi det naturlig at Enova underlegges vårt departement. Enova skal fortsatt ha den selvstendige rollen de har i dag, sa Elvestuen til Byggeindustrien.

«Business as usual»

Heller ikke Enovasjef Nils Kristian Nakstad er nervøs for å få en ny, og kanskje mer krevende arbeidsgiver enn den Enova har hatt siden starten i 2001.

- Det skal bli spennende å få et nytt departement å arbeide med. Jeg har ikke tro på at den nye miljøvernministeren vil gjøre store endringer i det arbeidet vi gjør. Vi har alt i dag et godt samarbeide med en rekke departementer, sier Nakstad til Byggeindustrien.

Enova, som har sitt hovedkontor i Trondheim, har med årene blitt en meget sentral aktør i den norske energipolitikken. I år har de 2,7 milliarder kroner til innsats for energitiltak på en lang rekke felter. Nakstad sier i en kommentar til Byggeindustrien at mer penger er ikke de første de vil spørre den nye ministeren om.

- Vi har for tiden godt med midler til de tiltakene vi støtter, sier Enovasjefen.

Samler troppene

Denne uken markerer Enova sin eksistens overfor resten av samfunnet med en storstilt konferanse i Trondheim som går over to dager. Hensikten med konferansen er å dokumentere hvor langt Norge har kommet når det gjelder å utvikle ny teknologi for å redusere utslippene av klimagassen CO2.

Enova støtter først og fremt utvikling av ny teknologi innen dette feltet, og gjerne prosjekt som også har et betydelig industrielt potensial, som for eksempel det selvgående skipet «Yara Birkeland» som Yara og Kongsberg Gruppen nå er i gang med å realisere.

Også innen byggenæringen skal det satses. Økonomisk støtte til passivhus er ikke lenger noe mål i seg selv. Den teknologien regner Enova som allerede som «moden».

- Nå bør vi se på hele byggeprosessen der også utforming av omgivelser og de sosial forhold inngår i boligbyggingen, sa Nakstad i sitt velkomstinnlegg.

Solenergi er i støtet som aldri før, og aldri har det kommet inn så mange søknader om støtte til solcelleprosjekt. Kommunikasjonsrådgiver Espen Sletvold i Enova opplyser til Byggeindustrien at de ikke lenger støtter økonomisk solcelleprosjekt i næringslivet dersom det bare er ren subsidiering uten noen form for nyskaping og innovasjon. Vanlige huseiere kan imidlertid få penger av Enova til solceller på taket, og her har søknadsbunken økt kraftig.