Får 150 millioner til biogass

To selskaper, Greve Biogass i Tønsberg og Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) i Osloområdet ble tirsdag tildelt 150 millioner kroner fra Enova for å utvikle og utbygge sine anlegg. 

Det var på Enovakonferansen i Trondheim at de to selskapene mottok den gledelige nyheten. Greve Biogass skal utvide sin biogassproduksjon ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg med en tredje produksjonslinje. Fabrikken skal utvide produksjonen av biogass (CBG) og flytende biogass (LBG). Produksjonen vil kunne erstatte 20 millioner liter diesel og store mengder kunstgjødsel hvert år. Råstoffet er organisk avfall fra landbruket og fra næringsmiddelbedrifter i regionen samt store mengder fast og flytende husdyrgjødsel. Greve Biogass vil få 114 millioner kroner av Enova.

VEAS er Norges største renseanlegg som tar hånd om kloakk fra Oslo og kommuner på vestsiden av Oslofjorden som Bærum, Asker og deler av Nesodden, Nittedal og Røyken. Anlegget tar hånd om avløpsvann fra 700.000 personer. I dag produseres det elektrisk strøm og varme til eget bruk. Nå skal anlegget oppgraderes til produksjon av biogass som kan brukes som drivstoff. Enova støtter prosjektet med 37,5 millioner kroner av de 130 millioner som hele prosjektet koster.