Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Vil ha ti prosents lærlingarbeid i alle store Trondheim-prosjekter

Minst ti prosent av arbeidet i større kommunale byggeprosjekter skal utføres av lærlinger, og minst halvparten av alle arbeidstimer skal utføres av sertifiserte fagarbeidere, lyder et forslag i Trondheim bystyre.

Det skriver Adresseavisen i en artikkel på sine nettsider.

Kommunalråd Marek Jasinski (Ap) og Aps støttepartier ønsker med de nye kravene å forhindre useriøse aktører i byggebransjen, samtidig som de sikrer flere lærlingplasser i bygg- og anlegg, skriver Adresseavisen.

Jasinski fremmer torsdag en interpellasjon og et forslag i Trondheim bystyre der det foreslås å stramme inn kommunens innkjøpsreglement slik at man sikrer at alle firma kommunen inngår anbud med, har lærlinger på kontrakt.

– Dette er helt nødvendig for både å sikre oss mot sosial dumping og svart økonomi og for å skape en motivasjon i byggebransjen om at det lønner seg å ta inn lærlinger. Vi må bruke vår rolle som innkjøper til å sette en standard for et seriøst arbeidsliv. Krav om lærlingplasser, godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og arbeid mot sosial dumping og arbeidskriminalitet er helt avgjørende for å få dette til, sier Jasinski til Adresseavisen.

I forslaget, som behandles i bystyret torsdag kveld, legges det opp til at selskapene som signerer større byggekontrakter med kommunen, blir nødt til å ha lærlinger på prosjektet. Samtidig kreves det at arbeidstimene i all hovedsak skal utføres av fagarbeidere, og minst 50 prosent av arbeidstimene skal utføres av personer med dokumentert fagopplæring. I tillegg legger forslaget opp til at det skal stilles krav om at norskspråklige nøkkelpersoner er til stede i hvert arbeidslag, og det skal innhentes skatteattest ved bruk av underleverandører.