Jørgen Leegaard

BNL ber om økning i lærligtilskuddet

BNL deltok tirsdag i høring i kirke- utdanning og forskningskomiteen.

- Tilskuddet til lærlinger ligger fortsatt under kostnadene for et år i skole på yrkesfag. BNL ber derfor om at Stortinget prioriterer å øke tilskuddet også i år, sier  direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering i BNL, Jørgen Leegaard.