Lærling Ingrid Skårnes i Gjerden Fjellsikring.Bas Jan Erik Molland instruerer lærlingene i hva som må renskes i fjellsiden.Lærling Lars Skjærseth i Gjerden Fjellsikring.Lærling Ingrid Skårnes i Gjerden Fjellsikring.Lærling Lars Skjærseth i Gjerden Fjellsikring.Ingrid Skårnes og Lars Skjærseth i Gjerden Fjellsikring.Lærlingansvarlig og anleggsleder Gyrd Aksel Thoresen i Gjerden Fjellsikring.Ingrid Skårnes og Lars Skjærseth er begge lærlinger i Gjerden Fjellsikring.

Jobber i høyden for høythengende fagbrev

 Snart skal de første ansatte i Gjerden Fjellsikring sikre seg fagbrevet i fjell og bergverk. Denne høsten står 12 praksiskandidater og to lærlinger til prøve
i bedriften.

De ansatte i Gjerden Fjellsikring er vant til å bli løftet opp i høyden for å renske og sikre steile bergvegger. Nå går bedriften også for et kraftig kompetanseløft, med til sammen 14 ansatte og lærlinger som skal opp til fagprøven i fjell- og bergverksarbeid.

Til sammen har til nå 28 ansatte tatt og bestått den teoretisk eksamen.

– Vi ønsker i likhet med resten av bransjen å være med på å bygge landet med fagfolk. Vi ønsker oss dyktige medarbeidere og vi ønsker å bli tatt seriøst. Dette er noe vi satser på, sier lærlingansvarlig og anleggsleder Gyrd Aksel Thoresen i Gjerden Fjellsikring til Byggeindustrien.

Thoresen er stolt av arbeidet bedriften nå gjør for å heve og synliggjøre fagkompetansen i egne rekker, og han forteller at muligheten til å få annerkjennelse for egen kompetanse har blitt godt mottatt hos de ansatte som har valgt å ta fagprøven.

Lærlingansvarlig og anleggsleder Gyrd Aksel Thoresen i Gjerden Fjellsikring.

– Vi har en utrolig dyktig stab som det er moro å jobbe med. En av de som skal opp til prøven nå, har jobbet med fjellsikring i 15 år, og det var jo også noen som lurte på hva de skulle med dette da vi startet. I tillegg til at de kan heve høyere lønn med fagbrev, har det også stor betydning å kunne dokumentere fagferdighetene, sier han.

Kompetanseklatrere

Kompetanseløftet i Gjerden omfatter også BKA-kurs (basis-- kompetanse i arbeidslivet) for nesten halvparten av de rundt 60 ansatte i bedriften i samarbeid med Byggenæringens Forlag (BNF) og Byggopp.

Dette utgjør 100 kurstimer for hver av deltakerne, og Thoresen forteller at det har vært bred interesse også for denne muligheten.

– Vi ønsker at alle skal ta BKA-kurset, og så langt det er mulig ønsker vi også å få så mange fagbrev vi kan til bedriften, sier Thoresen til Byggeindustrien.

Noen som i alle fall er sultne på å få fagbrevet, er Ingrid Skårnes og Lars Skjærseth, to av Gjerdens i alt seks lærlinger.

Ingrid Skårnes og Lars Skjærseth er begge lærlinger i Gjerden Fjellsikring.

Begge de to lærlingene har ett år igjen av læretiden i Gjerden Fjellsikring, og forteller at de setter verdien av et fagbrev høyt.

– Jeg ønsker mer kompetanse i yrket mitt og i arbeidslivet generelt, og i tillegg så står jeg jo sterkere med et fagbrev, sier Ingrid Skårnes.

– For meg er det viktig fordi jeg brenner for faget, supplerer Lars Skjærseth.

Bergtatt

Begge to forteller at de trives kjempegodt som lærlinger i bedriften.

– Jeg er kjempefornøyd med lærlingetiden min her så langt. Miljøet her er veldig godt, og vi får mye selvstendighet og ansvar som lærlinger. Du er liksom ikke en halv mann på jobb, sier 21 år gamle Skårnes.

Både hun og lærlingekollega Skjærseth er helt klare på at fjell- og bergverksarbeid ikke er noe som kan læres i sin helhet på skolebenken.

– Du må ut og se. Hver dag er det nye fjelltyper, nye slepper og nye metoder. Det er mye å lære her, og i Gjerden får vi jobbe med og lære av veldig flinke folk, sier Skjærseth.

De to lærlingene understreker at det kanskje viktigste med hele jobben er et solid sikkerhetsperspektiv. Man jobber i store høyder, og det er snakk om store krefter når steiner på opptil et halvt tonn brekkes ut av fjellsidene.

– Du må alltid passe på hva som skjer og hvor kollegene dine er. Men det er også et voldsomt rush når fjellet gir etter, og du klarer å løsne en stein på 4-500 kilo med et lite spett. Det er moro, sier Skjærseth.