Smestuløkka i den nye bydelen Gystadmarka på Jessheim. Illustrasjon: DARK Arkitekter
Smestuløkka i den nye bydelen Gystadmarka på Jessheim. Illustrasjon: DARK Arkitekter

Vil bygge opptil 1.000 boliger på Jessheim

Boligprosjektet Smestuløkka på Jessheim har vært på offentlig ettersyn siden juni. Opptil 1.000 boenheter og en barnehage inngår i planforslaget, som nå sendes ut på høring.

Det skriver DARK Arkitekter i en pressemelding torsdag.

DARK Arkitekter leder regulerings- og planarbeidet på Smestuløkka på oppdrag fra byggherre Bori.

Sammen med søsterselskapet Lark landskap har DARK Arkitekter utarbeidet et planforslag for felt B11 og B12 i prosjektet. Tomten som reguleres er på omtrent 83,6 dekar, og totalt utgjør bydel Gystadmarka omtrent 1.500 dekar, skriver arkitektkontoret i pressemeldingen.

Nicole Holmeseth-Martin, arkitekt og urbanist i DARK Arkitekter. Foto: Dark Arkitekter
Nicole Holmeseth-Martin, arkitekt og urbanist i DARK Arkitekter. Foto: Dark Arkitekter

– Dette skal bli Jessheims nye attraktive bydel. Jessheim har en spennende utvikling på gang, med mange innflyttere fra byen og andre områder rundt. Dette skal bli et bra sted å bo – med ny skole, barnehage i nærområdet, samt store grøntarealer, sier Nicole Holmeseth-Martin, arkitekt og urbanist i DARK Arkitekter.

Gystadmarka ligger to kilometer øst for Jessheim sentrum, og har siden 2000 vært avsatt til byggeformål i kommuneplanen for Ullensaker.

Gystadmarka er i dag et tilnærmet flatt natur- og jordbruksområde. I Ullensaker kommunes formingsveileder for området fremgår det at en bydelspark på 80 dekar skal etableres i utbyggingsområdet. Områdene som omkranser bydelsparken, er regulert til boligbebyggelse, torg, barnehage og skole, idrettsanlegg, skiløype, veier, sykkelveier samt kollektivholdeplasser. Gystadmarka skole og idrettsanlegg er allerede bygget, heter det i pressemeldingen.