Vil bygge 120.000 nye boliger i Oslo

Onsdag la byrådet i Oslo frem sitt forslag til ny kommuneplan frem mot 2030. Det innebærer blant annet en betydelig boligsatsing.

Det foreslås en arealstrategi som legger opp til ikke mindre enn 120.000 nye boliger i denne perioden. Men det trengs nok også i aller høyeste grad – for det forventes at byen skal vokse til 800.000 innbyggere i samme periode. Alle nye innflyttere må selvsagt kunne bo et sted.

I planen har kommunen lagt opp til at den største utbyggingen skal skje langs eksiterende eller nye kollektivknutepunkter. Det er helt nødvending. En tilsvarende økning i privattrafikken som befolkningsøkningen er ikke noe Oslo kan takle. Langt flere må i fremtiden benytte seg av kollektivtilbud enn hva som er tilfelle i dag.

Man må da utvide byen i nær tilknytning til kollektivmuligheter. Det er ikke mulig å folk til å kutte ut bilen om man ikke har gode nok kollektivtilbud. Det er det mange som ikke har i dag, og for å møte den enorme veksten som forventes må det bygges ut et langt bedre kollektivtilbud.

Byrådet ser for seg å bygge ut mange boliger på aksen fra Skøyen til Lysaker. Dette har selvsagt sammenheng med utbygging av en Fornebubane. Om den ikke blir realisert blir en slik utbygging ikke mulig. Denne banen skulle selvsagt vært på plass for lenge siden, og man må rett og slett klare å få fortgang i disse utbyggingsplanene. Store områder lider allerede under at denne ikke er realisert. Her må man skjære gjennom og sette fart i planleggingsarbeidet.

Et av de andre store områdene hvor man planlegger en enorm utbygging er det som kalles Hovinbyen, som omfatter Hasle, Løren, Økern, Ulven, Breivoll og Vollebekk. Her skal det bygges ut en rekke boliger, og i Byggeindustrien har vi tidligere presentert disse spennende planene. Det er lansert en rekke interessante konsepter for en slik utbygging som vil kunne gi byen en ny dimensjon, i relativ nær tilknytning til sentrum.

Det legges også opp til en forlenging av T-banen til Ahus i nabofylket. Dette vil åpenbart også gi store muligerter langs denne linjen, også for innbyggerne i Akershus. I tillegg jobbes det med planer for en utbygging av Ryen og Hauketo, samt at det åpnes for en viss utvikling på Gjersrud – Stensrud.

Om disse utbyggingsplanene skulle se dagens lys kan både Stor-Oslo og byggenæringen gå spennende tider i møte. En slik løsning er nettopp det byggenæringen også har jobbet hardt med å få gjennom.

Om Oslo skal kunne makte å oppleve en tilsvarende vekst den har i dag i mange år fremover, er dette også helt nødvendige grep. Man må satse på tunge kollektivutbygginger for å klare å realisere boligbehovet. Her er det selvsagt viktig at staten også kommer tungt på banen. Oslo klarer ikke å ta hele dette løftet alene.