Foto: Svanhild Blakstad

Vil at COWI, Arkitema og Ratio skal planlegge Hjelset-sykehuset

Prosjektstyret for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) vedtok fredag ettermiddag å innstille Arkitema Architects som arkitekt og Cowi AS som prosjekteringsgruppe til gjennomføringen av det nye sykehuset i Molde.

- Vi har avsluttet to gode konkurransar hvor vi fikk inn solide tilbud fra fleire aktører. Cowi AS og Arkitema Architects AS, i arbeidsfellesskap med RATIO arkitekter AS, leverte de beste tilbudene, og blir innstilt til kontraktar i SNR-prosjektet. Vi planlegger kontraktsigneringer etter at karensperioden går ut 10. mai, sier Heidi Nilsen, leder for SNR-prosjektstyret i en pressemelding.

Dette er for øvrig de samme aktørene som Skanska hadde med seg i prosjektet før deres avtale ble avbestilt. I etterkant har helsefortaket bestemt at sykehuset skal bygges ut med sidestilte entrepriser.

Oppdraget består i å detaljprosjektere arbeidsunderlag for totalentrepriser til byggingen av akuttsykehuset og arealet for SNR Kristiansund.

Helseforetaket vil ikke si noe om hvem eller hvor mange tilbydere de hadde på konkurransene før etter at karensperioden har gått ut.

Helse Møre og Romsdal skriver at byggestart for SNR blir i juni 2021, og det nye fellessykehuset skal etter planen være i full drift våren 2025.