BNL-sjef Jon Sandnes mener det er kritikkverdig at Condotte ble valgt som totalentreprenør på to av kontraktene på Follobaneprosjektet.

- Viktig at vi tar lærdom av feilene på Follobanen

BNL-sjef Jon Sandnes mener det er kritikkverdig at Condotte ble valgt som totalentreprenør på to av kontraktene på Follobaneprosjektet, og håper man kan lære av feilene som er blitt gjort i prosjektet.

– Jeg synes det er kritikkverdig at Condotte ble valgt som entreprenør allerede fra starten av - varsellampene blinket etter at det ble dokumentert at selskapet hadde dårlig økonomi, sier Sandnes til Byggeindustrien.

– Når man ser på opplysningene Bane NOR fikk utarbeidet i forkant av kontraktstildelingen av Oslo S-kontrakten, så fikk Condotte på sentrale punkter rundt likviditet lavest poengscore, legger Sandnes til.

Han understreker at dette ikke handler om Condotte som et utenlandsk selskap.

– Dette gjelder alle selskaper som skal vurderes i en slik prosess. Får man så dårlige svar på den økonomiske situasjonen, bør man ikke bli tildelt en slik kontrakt, sier Sandnes.

BNL-sjefen synes det er trist at man kun tar hensyn til laveste pris i stedet for å se på helheten i store offentlige konkurranser.

– Man må i større grad se på helheten, der blant annet soliditet og gjennomføringsevne blir tillagt større vekt. I denne konkurransen satt man tross alt med gode varsler på hånden gjennom en rapport - det burde man sett på i tildelingen, påpeker Sandnes.

Han er nå opptatt av at Bane NOR sikrer en rasket mulig oppstart og fremdrift på prosjektet slik at man ikke får for store forsinkelser.

– For oss er det ikke minst viktig å påpeke at vi nå er i oppstarten av en tolvårs NTP-periode, der man skal investere for rundt 1.000 milliarder kroner. Her må vi ta lærdom av feilene som er gjort på Follobanen slik at vi kan sikre gjennomføringsevnen av NTP og sørge for at skattebetalernes penger blir forvaltet bedre enn det man ser her, avslutter Sandnes.