Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Solvik-Olsen utelukker ikke tids- og kostnadssprekk på Follobanen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) vil ikke si noe om hvilke konsekvenser kontraksthevingen kan få for Follobanens ferdigstillelse eller totalkostnad, men understreker viktigheten av fremdrift i prosjektet.

– Det kan ikke utelukkes at Follobane-utbyggingen blir forsinket og dyrere. Nå er det viktig å sikre best mulig fremdrift i prosjektet. Derfor er det bra at Bane Nor overtar ansvaret, sier samferdselsministeren til DN.

Til avisen understreker han også at byggherren har forsikret ham om at de tror at bruddet med Condotte ikke vil få noe rettslig etterspill. Solvik-Olsen forteller at Bane Nors advokater har gått gjennom dette både to og tre ganger.

Ap: Bra at Bane NOR hever kontrakten

Aps transportpolitiske talsmann på Stortinget, Sverre Myrli. Arkivfoto.

Transportpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, sier følgende om at samferdselsministeren ikke kan utelukke at Follobanen kan rammes av både tids- og kostnadssprekk:

– Jeg mener det er passivt av samferdselsministeren. Det er bra at Bane NOR hever kontrakten og overtar ansvaret selv, og det viktigste nå er å sørge for at Follobanen ikke forsinkes og at de som jobber på anlegget har ordentlige lønns- og arbeidsvilkår, skriver Myrli en SMS til Byggeindustrien.

Han peker videre på at det ikke er første gang en utenlandsk entreprenør ikke klarer å bygge et veg- eller jernbaneprosjekt her til lands i henhold til inngått kontrakt.

– Vi bør lære av Follobanen og for ettertiden i større grad legge til rette for at norsk bygge- og anleggsbransje får kontrakter som dette. Når vi bruker så store midler som vi nå gjør på veg- og jernbaneprosjekter, må vi som samfunn få mer igjen. Ved å bruke så mye som 25 milliarder på å bygge en tunnel, må vi få igjen mer enn et hull i fjellet. Vi må se på slike investeringer også som investeringer i kompetanse, teknologi og arbeidsplasser, skriver Myrli.

Ville ikke ta sorgene på forskudd

Byggeindustrien har ikke fått samferdselsministeren i tale tirsdag, men forrige torsdag møtte vi ham. Da sa han følgende om situasjonen rundt Condotte:

– Nå skal vi ikke ta sorgene på forskudd, og vi skal sørge for at underleverandørene blir ivaretatt på best mulig måte. Bane Nor skal få jobbe med å finne løsninger, og jeg vet at de jobber på høygir. Når ting har spilt seg ut, kan vi heller ta en diskusjon på om vi har gjort ting riktig eller ikke, sier Solvik-Olsen.

Han understreket at det var viktig å ikke snakke ned Condotte med tanke på deres situasjon.

– Hvis vi sier noe som ødelegger Condottes økonomiske restrukturering, så er det vi selv som taper på det. Derfor er dette veldig sensitivt. Bane NOR jobber intenst for å finne løsninger som gjør at Condotte og våre interesser blir minst mulig skadelidende. Vi ønsker jo ikke å påføre dem skade, sa Solvik-Olsen.