Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Slik har veien mot kontraktsheving vært

Det har vært et trøblete år for Condotte og kontraktene deres på Follobanen, som nå har kulminert med at Bane Nor har terminert de to kontraktene.

«Condotte er valgt etter en samlet økonomisk og teknisk vurdering», skrev Bane Nor da Condotte ble tildelt EPC Drill& Blast-kontrakten på Follobanen tidlig i 2015. Senere skulle de også få den nedskalerte kontrakten EPC Oslo S Civil.

Men det var først i 2017 at problemene på denne delen av Follobanen startet. Det startet med en rettssak mellom Skanska og Bane Nor. Skanska mente at de skulle vært tildelt den ene av Condottes kontrakter, EPC Oslo S Civil. De mente den italienske entreprenøren hadde skissert en løsning som ikke oppfylte de absolutte kravene i konkurransegrunnlaget.

Oslo tingrett tilkjente Skanska 305 millioner kroner i positiv kontraktsinteresse samt saksomkostninger på i underkant av 1,6 millioner kroner. Bane Nor bestemte seg for å anke saken videre til lagmannsretten, hvor den ennå ikke har kommet opp.

Sommerstopp

I begynnelsen av juli i fjor ble det klart at flere underentreprenører hadde lagt ned arbeidet i protest mot at Condotte ikke betalte dem. Det ble klart at den italienske entreprenøren hadde store likviditetsproblemer, og beløpet underentreprenørene hadde utestående var på over 100 millioner kroner.

Etter noen dager startet utbetalingene igjen.

– Det som Condotte har vist oss, viser at det ikke skal være noen problemer med likviditeten, understreket daværende prosjektdirektør Erik Smith i Follobanen til Byggeindustrien.

Noen dager senere forklarte Smith at et av tiltakene byggherren hadde gjort for å lette Condottes problem var å betale ut raskere for utført arbeid. De fikk en 30 dagers frist i stedet for en 45 dagers frist, som tidligere, på fakturaer for utført arbeid.

Deretter fulgte en periode uten store problemer, men så dukket likviditetsproblemene igjen opp. Dette kom blant annet til syne ved at danske myndigheter tok Condottes regnskap i nærmere øyensyn.

Condotte var del av et konsortium som vant milliardkontrakten med å bygge den nye Storstrømsbroen i Danmark. Danskene var avventende med å tildele kontrakten på grunn av at de mente Condotte var involvert i en korrupsjonssak i Italia. Den danske kammeradvokaten påpekte samtidig i en rapport at det italienske selskapet var i gang med en rekonstruksjonsprosess i Italia.

Konkursbeskyttelse

Ledelsen i Follobaneprosjektet reiste til Roma hvor ledelsen i Condotte informerte dem om at de hadde søkt om konkursbeskyttelse. Denne fikk de innvilget av en domstol i Roma i midten av januar.

- Konkursbeskyttelsen som Condotte nå har fått åpnet, er for å sikre at deres forhandlinger med bankene, som finansierer Condotte-konsernet, kan pågå uforstyrret i en periode på inntil 120 dager. De har uttalt at de er i positive forhandlinger med bankene, men at det tar tid, skrev Bane Nor i en melding da dette ble klart.

Samtidig fikk Byggeindustrien tilgang til en økonomisk rapport fra KPMG fra før november 2015, før Condotte ble tildelt Oslo S-kontrakten. Evalueringen viste blant annet at Condotte på tre sentrale økonomipunkter, blant annet for likviditet, fikk svakeste score med 1 av 5 mulige poeng.

Det siste kjente regnskapet til den norske delen av Condotte er fra 2016, og viste at dette NUF-selskapet har gjort det godt. I 2016 omsatte Condotte for totalt 866,3 millioner kroner her i landet og selskapet hadde svært høye marginer med et driftsresultat på 157 millioner kroner, viser regnskapstall fra Brønnøysundregistrene.

Samtidig kom det fram fra årsregnskapet at selskapet hadde kortsiktige fordringer på 394,6 millioner kroner. I en note til denne posten kommer det frem at nesten 385 millioner kroner av denne summen dreier seg om andre fordringer til foretak i samme konsern.

– For meg fremstår det som ren gambling å sende 385 millioner til Italia når situasjonen i morselskapet har vært så ille som det som kommer frem nå, sa NHH-professor Karin Thorburn til Byggeindustrien. Flere økonomer og politikere reagerte også på det som kom frem i regnskapet.

Ba om ro få dager før heving

Samtidig begynte flere underentreprenører å legge ned arbeidet, men Bane Nor manet til ro og fortalte om en løpende dialog med underentreprenørene.

- Noe av det viktigste for oss i Bane NOR og Follobaneprosjektet er å sikre fremdriften og minimalisere de økonomiske konsekvensene, både for prosjektet og de enkelte underleverandører, sa prosjektdirektør Per David Borenstein i en melding.

Også politisk ledelse ba om ro.

- Hvis vi sier noe som ødelegger Condottes økonomiske restrukturering, er det vi selv som taper på det, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om Follobanen-stansen på Condottes to milliardkontrakter.

– Problemene skyldes manglende betaling i blant annet Algerie. Og for å understreke det: Bane NOR sier til oss at det arbeidet Condotte har gjort her i landet har vært veldig bra. Det har ikke vært noe å utsette på verken leveranser eller kvalitet, så ingen må tro at dette dreier seg om en gjeng med banditter som ikke har gjort det de skulle, la han til.

Under en uke senere har nå Bane Nor hevet kontraktene med Condotte.