Ole Henrik Ystehede (t.v.) og Asle Randen. Foto: Trond Joelson

Vi kan bli verdensmester i å bygge grønt

Stadig flere kommuner i Oslofjord-regionen ønsker nå aktivt å bruke sin innkjøpsmakt og sette klimakrav når de skal gjøre anskaffelser. Her står Oslo i front. Kommunen skal bli utslippsfri innen 2030, og byggenæringen er blinket ut til å gjøre store deler av jobben.

Innlegg av:

* Asle Randen, styreleder i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold.
* Ole Henrik Ystehede, direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold.

Målet om utslippsfrihet skal blant annet nås gjennom å kreve fossilfrie bygge- og anleggsplasser i alle nye, private reguleringsplaner. Det er en kraftig regulering av bygg- og eiendomsbransjen, og vil påvirke både hvordan det bygges og hva som bygges. Samtidig varsles det krav til utslippsfrie byggeplasser i kommunens egne prosjekter, et stort skritt fra kravene om fossilfritt vi har i dag. På sikt skal alle byggeplasser bli utslippsfrie – private som offentlige.

Mange kommuner vil se til Oslo når de selv skal sette krav til anskaffelser innen bygg og anlegg. Hovedstaden ønsker også å bli et forbilde både nasjonalt og internasjonalt, og begynner å få god erfaring med å bestille fossilfritt. Utslippsfritt er fortsatt passe upløyd mark, men teknologisk utvikling går raskt og vi bør ha kommet langt innen 2025, når Oslo skal innføre krav til utslippsfrihet i alle sine prosjekter.

Entreprenørnæringen stiller seg fullt og helt bak Oslos nullutslippsmål. Vi stiller oss bak at det settes ambisiøse krav til oss og at næringen utfordres på vår tids største oppgave: Å bremse klimakrisen. Å stanse klimakatastrofen. Fordi det er viktig, fordi det er riktig, og fordi vi kan. Målrettet arbeid for å redusere CO2-utslipp er nå en del av hverdagen både ute på byggeplass og i styrerommene. Slik har det vært gjennom flere år hos de store selskapene, og vi ser at stadig flere mindre bedrifter følger etter. I bransjemedia kan vi daglig lese om hvordan enkeltpersoner, bedrifter eller hele byggeprosjekter tar grep for å redusere klimaavtrykk. Om hva som lykkes og hva som mislykkes. Om klimaeffekter av god planlegging og bruk av fjernvarme, om elektrifisering av maskiner og valg av byggevarer, om livsløpskostnad vektet både i bærekraft og økonomi. Om gjenbruk og ombygging av eksisterende bygningsmasse, digitalisering og miljøsertifisering. Det skjer langt mer innovasjon og utvikling i byggenæringen enn de fleste er klar over. Evnen til å levere fossil- eller utslippsfritt styrkes for hver dag som går. Vi snakker ikke bare om grønne prosjekter, men om grønn kompetanse, grønn vekst og grønn konkurransekraft. For det må også ligge økonomisk lønnsomhet i å være klima-best.

Vi kan bli verdensmestre i å bygge grønt. Veien dit går gjennom en verdensmester i å bestille grønt. Det har vi tro på at Oslo kan bli. Først og fremst gjennom å skape forutsigbarhet og tillit ved å varsle og drøfte nye krav med næringen i forkant. Da kan lista heves i rett tempo og næringen får tid til å forberede seg. Deretter gjennom å selv gå foran og bruke sin innkjøpsmakt til å øke etterspørsel etter klimavennlige løsninger. Det vil øke tilbudet og på sikt redusere kostnader. Og sist, men ikke minst, gjennom å kreve høy kompetanse ikke bare hos næringen, men også hos seg selv. Det gir god dialog, felles forståelse og treffsikre konkurranser.

Og det er først og fremst ved denne måten å jobbe på – sammen med markedet, ikke mot det – vi håper regionens kommuner vil følge Oslo. Da vil vi til enhver tid ha avklart hva som treffer best, og løfter flest. I dette ligger også mulighet for stadig større, felles arenaer og løft av kunnskap. For ikke å snakke om enda større innkjøpsmakt. Slikt samarbeid vil løfte oss felles opp på seierspallen. Med Oslo, og etter hvert kanskje også den nye fylkeskommunen Viken, til å gå først. For tiden er kommet for å spille hverandre gode. En bærekraftig fremtid bygger vi best sammen.