Jimmy Bengtsson, Veidekkes toppsjef, er en de 30.000 svenskene i byggenæringen som rammes av de nye innreiserestriksjonene. Foto: Veidekke

Veidekkes svenske toppsjef rammes av nye innreiseregler - nå ledes Norges største entreprenør fra Sverige

– Det er enklere å styre Veidekke over Teams enn å styre relasjonen med kona digitalt, sier Veidekkes svenske konsernsjef Jimmy Bengtsson.

30.000 personer fra Sverige som jobber i den norske byggenæringen rammes når den såkalte svenske-forskriften fra natt til fredag stoppes i minst to uker.

Forskriften har gjort det mulig for arbeidere å pendle mellom Sverige og Norge. En av dem som har benyttet seg av unntaksregelen, er den svenske konsernsjefen i Veidekke, Jimmy Bengtsson.

Da han gjestet podkasten Byggeplassen i høst spøkte konsernsjefen med at reisene mellom Norge og Sverige var blitt så mange at han var kommet på hils med grensevaktene.

– Når jeg kommer frem til grensekontrollen nå begynner de å kjenne meg igjen. Jeg viser et papir som bekrefter at jeg faller inn under unntaksregelen, og så sier de «velkommen Jimmy». Så får jeg kjøre inn, sa han om pendlingen den gangen.

Gode erfaringer med hjemmekontor

Men nå er det slutt på velkomsthilsner ved svenskegrensen, i alle fall for de nærmeste 14 dagene.

– Det kommer til å gå helt fint. Veidekke påvirkes ikke av at jeg jobber hjemmefra her i Sverige. Jeg tror det er enklere å styre Veidekke fra Teams enn det er å styre relasjonen med kona digitalt i en periode, sier Jimmy Bengtsson på telefon fra hjemmekontoret utenfor Stockholm.

Han har jobbet fra Sverige hele uka allerede.

– Jeg tenkte at unntaksregelen kunne bli justert da det kom nye restriksjoner for Oslo-regionen forrige helg. Samtidig satte svenske myndigheter sine egne begrensninger for innreise fra Norge, så da tok jeg valget om å jobbe fra Sverige, sier Jimmy Bengtsson.

– Hvordan fungerer det?

– Det fungerer veldig bra, faktisk. I Veidekke har vi uansett egne smittevernsrestriksjoner, og det er ikke så mange i administrasjonen og ledelsen som er på kontoret nå uansett. Jeg vil anta at 90-95 prosent er på Teams, sier Bengtsson.

Byggeprosjekter ledes ikke fra distanse

Selv om Bengtsson ikke er uroet for hvordan hans egen situasjon med svensk hjemmekontor påvirker Veidekke, sier han at de nye restriksjonene vil merkes i byggeprosjektene.

– Byggeprosjektene bygges og ledes ikke fra distanse, så vi har en rekke tiltak ute på byggeplass for å ivareta myndighetenes råd og regler for å unngå smittespredning, sier han.

– Hvordan vil arbeidsstyrken påvirkes?

– Dersom disse nye restriksjonene ikke varer lenger enn to uker, vil det ikke skape vesentlige problemer med tanke på arbeidskraft. Dersom det strekker det seg lenger enn de varslede 14 dagene, så vil det nok også merkes på arbeidsstyrken, sier Bengtsson.

– Hva tenker du om tiltakene fra myndighetene?

– De frykter konsekvensene av det muterte viruset, og vi er ikke i en posisjon der vi kan dirigere myndighetene. De har helt sikkert gode grunner til å gjøre det de gjør, og så må vi sørge for å håndtere situasjonen så godt vi kan. Men vi ønsker naturligvis forutsetninger og rammevilkår som gjør det mulig å holde hjulene i gang. Det var gjennomgangstonen da man stengte ned 12. mars, og det mener vi blir viktig også denne gangen, sier Bengtsson.

– Svært dramatisk

Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL. Foto: Moment Studio

Byggenæringens Landsforening og administrerende direktør Jon Sandnes sa i går at konsekvensene av å oppheve unntaksregelen for svensker og finner ville være dramatiske for mange i byggenæringen.

– Når man nå går til en så omfattende stenging, hvor det også er slik, hvis vi leser det riktig, at det ikke er unntak for svensker og finner, så er dette svært dramatisk, sa administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening til Byggeindustrien.

– Dette blir dramatisk for de bedriftene som har svensker som dag- og ukependler. Vi er avhengige av fortest mulig å få på plass kompensasjonspakker, i tillegg til fristforlengelse, sa Sandnes.