Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL. Foto: BNL/Moment studio

BNL om nye innreiseregler: - Svært dramatisk

BNL tror de nye innreisereglene kan bli svært dramatiske for byggenæringen, og ber allerede om nye kompensasjonsordninger.

- Når man nå går til en så omfattende stenging, hvor det også er slik, hvis vi leser det riktig, at det ikke er unntak for svensker og finner, så er dette svært dramatisk, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening til Byggeindustrien.

Sandnes understreker at av de 70.000 menneskene som til hver tid jobber i Norge, men ikke kommer herfra, er 30.000 fra Sverige. Den såkalte svenske-forskriften har gjort det mulig for svenske arbeidere å pendle mellom Sverige og Norge for å jobbe her, men også denne muligheten stoppes.

- Dette blir dramatisk for de bedriftene som har svensker som dag- og ukependler. Vi er avhengige av fortest mulig å få på plass kompensasjonspakker, i tillegg til fristforlengelse, sier Sandnes.

BNL-sjefen er trolig en av bransjelederne som statsminister Erna Solberg har uttalt at hun vil ha samtaler med torsdag.

- Hva vil ditt budskap til statsministeren være?

- Vi er en ordrebasert næring, som skal levere på en kontrakt. Det vil bli en bråstopp nå som vi ikke lenger vil ha tilgang på mennesker som pendler daglig og ukentlig. Vi er avhengige av å få en dialog som dekker koranakostnadene. Det har vist seg at man finner løsninger på fristforlengelser, men koronakostnadene er ikke like lett å få dekket, svarer Sandnes.

- Frykter du at dette kan vare lenger enn 14 dager?

- Det vil i så fall bare forsterke behovet for kompensasjonsordninger, og at kundene, både private og offentlige, gir fristforlengelser, sier han.

- Men jeg er glad for at nedstengingen ikke kom tidlig i januar. Vi har grunn til å tro at når vi har kommet så langt ut i det nye året, så er mye av produksjonskapasiteten allerede i landet. Det i seg selv timingmessig, er greit å registrere, legger BNL-sjefen til.

Nyheten onsdag kveld kom brått på mange, og foreløpig er entreprenørene usikre på hva det vil få å si for dem.

- For tidlig å si, men blir det med to uker skal vi klare det ganske så bra. Spesialistkompetanse kan bli en utfordring, men det må vi kartlegge nærmere. Vi forventer ellers at en del arbeidere som er her nå utsetter hjemreisen, akkurat slik det var i vår, sier kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke Norge til Byggeindustrien.