Helsedirektør Bjørn Guldvog, statsminister Erna Solberg (H), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og avdelingsdirektør i FHI, Line Vold holder pressekonferanse om korona og innreise til Norge i Marmorhallen i Oslo onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Norge stenger i praksis grensen- stopper arbeidsinnvandringen

Innreise til Norge blir kun tillatt for personer med nødvendige formål fra natt til fredag, har regjeringen bestemt.

– I praksis blir grensen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge, sier statsminister Erna Solberg (H), men tilføyer at det er noen unntak.

– Dette sikrer at kritiske varer og tjenester kommer inn til Norge, men det betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme de neste ukene.

– Mange som for eksempel skal jobbe i fiskeri- og foredlingsindustrien er kommet til Norge og enten i karantene eller ferdig med karantene. Men noen bedrifter vil oppleve at de mangler arbeidskraft og vil kunne komme til å permittere nordmenn, sier statsministeren.

Hun opplyser at regjeringen vil ha møter med bransjeorganisasjoner torsdag.

Det finnes ikke beregninger av de økonomiske konsekvensene av at grensen stenges blant annet for utenlandske arbeidere, opplyser statsministeren.

– På bransjenivå sier mange at dette vil kunne fungere, men for enkeltbedrifter kan det være kritisk, sier Solberg.

Reglene vil bli vurdert på nytt om to uker og er i samsvar med anbefalingen til Helsedirektoratet.

– Det er inngripende tiltak, og regjeringen vil ta en ny vurdering om to uker. Men vi må være forberedt på at vi kommer til å ha strengere innreiserestriksjoner en stund lengre enn de 14 dagene, sier Solberg.

Følgende grupper får ikke lenger adgang til riket:

 • utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)
 • Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.
 • Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student.
 • Utlendinger som skal arbeide med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt krav om oppholdstillatelse.

Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper. Bl.a. har følgende grupper adgang til innreise:

 • Utlendinger som er bosatt i Norge
 • Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn
 • Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon
 • Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • Sjømenn og personell innen luftfart
 • Utlending som gjennomfører gods- og persontransport
 • Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 • Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten

Som et utgangspunkt for hva som anses som kritiske samfunnsfunksjoner kan det ses hen til følgende liste over fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg, herunder apotek og renhold
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester