F.v. Pål-Aksel Sletteng, NTI CADcenter, Sigmund Aslesen og Eirik Kristensen fra Veidekke og Halvor Jensen, NTI CADcenter.

Veidekke velger 4D

En ny programvare skal gi Veidekke Entreprenør en fremdriftsplanlegging som er basert på den digitale bygningsmodellen (BIM). 

Konsernet ønsker å gjøre fremtidens muligheter tilgjengelig for alle sine prosjekter i Norge.

– For å møte fremtidens behov er det viktig å samle alle involverte i en felles digital bygningsmodell. Om vi skal levere raskere, mer kostnadseffektivt og med høyere kvalitet må det samarbeides tett gjennom hele prosjektets verdikjede, fra arkitekt til håndverker. Teknologien gjør det mulig for alle å forstå det faktiske prosjektet gjennom den virtuelle modellen, sier Eirik Kristensen som er BIM-ansvarlig i Veidekke.

Selskapet jobber kontinuerlig med å fornye og forbedre egne arbeidsformer. Særlig viktig er konseptet med Involverende planlegging (IP) som vant Byggenæringens Innovasjonspris i 2015.

- Involverende planlegging er vårt planleggingskonsept for prosjektbasert produksjon. Større samhandling og tettere samarbeid er grunnsteinen for metoden, og målet er bedre arbeidsflyt og raskere fremdrift i byggeprosesser. I Veidekke er vi opptatt av å utnytte potensialet i ny teknologi som en del av dette konseptet. Gevinstene blir store på alt fra helse, miljø og sikkerhet, til bedre ressursbruk og mer kostnadseffektive prosesser, sier Sigmund Aslesen i en pressemelding. Han er forsknings- og utviklingssjef i Veidekke.

For å hente ut enda flere gevinster med digitalisering har Veidekke Entreprenør nå valgt 4D-programvaren Synchro fra NTI CADcenter. Løsningen gir Veidekkes prosjekter mulighet til å skape fremdriftsplaner støttet opp av den digitale bygningsinformasjonsmodellen.

- Kombinasjonen av Involverende Planlegging og 4D gjør prosjektet enklere å forstå og sikkerheten øker fordi man i detalj har planlagt alle operasjoner lenge før arbeidet på byggeplass iverksettes. Vi vil spare både tid og penger når flere får visuelle og detaljerte fremstillinger av modellen, sier Kristensen.

Samhandling og involvering er viktige grunnprinsipper for Veidekke. Selskapet har lenge samarbeidet med ledende internasjonale forskningsmiljøer innenfor «lean construction» og «virtual design and construction» (VDC), og er en av virksomhetene i verden med flest VDC-sertifiserte medarbeidere.

- Med 4D kan vi lettere planlegge hele fremdriften og sikre at alle komponenter er på plass til riktig tid. Kunnskap om BIM og fremdriftsplanlegging i sammenheng håper vi gir oss en ny dimensjon og et konkurransefortrinn, sier Aslesen.

Veidekke er den første entreprenøren i Norge som gjør Synchro 4D-programvare tilgjengelig for alle sine prosjekter.

- Denne investeringen er klok og fremoverlent. Det vil styrke Veidekkes posisjon som ett av de mest attraktive miljøene for fagfolk som vil beherske fremtidens muligheter, og kunder som ønsker leveranser med den høyeste kvaliteten. 4D gjør det enklere å løse dagens problemer og planlegge for de mest smidige og knirkefrie byggeprosjektene i fremtiden, sier Halvor Jensen som er administrerende direktør i NTI CADcenter.