Veidekke-selskap bygger ut Østersund ungdomsskole

Veidekke-eide Seby AS fikk den 150 millioner store kontrakten om å bygge ut Østersund ungdomsskole i Fet kommune.

Det skriver Romerikes Blad i en artikkel på sine nettsider tirsdag.

Kommunestyret i Fet har akseptert tilbudet fra Seby for utbygging av Østersund ungdomsskole. Utbyggingen gjennomføres som en totalentreprise med en kostnadsramme på nærmere 150 millioner kroner.

Seby var eneste entreprenør som leverte tilbud.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. Skolen skal utvides fra fem til seks paralleller, slik at skolens maksimale elevkapasitet øker fra 450 til 540 elever. I bygget vil det også bli etablert kontorer for kulturadministrasjonen, kulturskolen og frivilligsentralen. Svømmehallen med teknisk anlegg vil også bli rehabilitert, heter det i artikkelen på rb.no.