Veidekke og OBOS ønsker å bygge et 22 etasjer høyt plusshus på Majorstua rett ved Frognerparken. Illustrasjon: Veidekke/OBOS

Veidekke og OBOS utfordrer Oslo-politikerne med 22 etasjers plusshus

Det 22 etasjer høye plusshuset på Majorstua kan bli nærmeste nabo med Frognerparken. Hvis Oslo-politikerne godtar det.

Osloby.no skriver at det nye plusshuset blir en del av et nytt boligkvartal med rundt 370 leiligheter på Majorstua i Oslo. Bygget skal produsere mer energi enn det bruker. Energiproduksjonen baseres primært på solenergi og varmepumper.

̶  Så vidt vi har klart å finne ut er det ikke blitt bygget slike høyhus i Europa tidligere, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i Obos til osloby.no.

Han mener prosjektet passer godt til de politiske føringene for Oslo og at OBOS og Veidekke vil være med på å ta et grønt ansvar.

Foreløpig er det uklart om prosjektet lar seg realisere med 22 etasjer. Riksantikvaren har satt en grense på 14 etasjer. Ifølge osloby.no, har Plan- og bygningsetaten satt grensen enda lavere.

Kjørberg Siraj er tydelig på at det er nødvendig å bygge med 22 etasjer for å realisere plusshuset både byggteknisk og for å sikregode nok solforhold på fasaden.

̶  Her bygger man høyere, tetter og grønnere. Nå ligger ballen hos politikerne, fastslår han.