En mulig ny Grenlandsbane kan koble Vestfoldbanen (bildet) og Sørlandsbanen sammen. Arkivfoto.

Utredning av Grenlandsbanen settes i gang

Jernbaneverket har fått i oppdrag å utrede Grenlandsbanen, en 60 kilometer lang strekning som kan koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Det er arbeidet med konseptvalgutredning som nå settes i gang, opplyser Samferdselsdepartementet.

– En mulig ny bane vil gi muligheter for et bedre togtilbud mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger, og bidra til at Vestfold, Grenland og Agder utvikles til én felles bo- og arbeidsmarkedsregion. En sammenkobling er også interessant for godstransport med jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Utredningen, som etter planen skal være ferdig innen april 2016, skal sammen med den påfølgende kvalitetssikreingen være beslutningsgrunnlag for veien videre.

Dersom prosjektet blir realisert, er det snakk om en ny bane på rundt 60 kilometer fra Porsgrunn og sørover. (©NTB)