Bymiljøetaten inviterer til samspillskonkurranse for ny is- og flerbrukshall i Frognerparken. Illustrasjon:Spor Arkitekter i samarbeid med Arcasa/Bymiljøetaten.

Utlyser konkurranse om plusshus-ishall

Bymiljøetaten i Oslo og FutureBuilt inviterer til samspillkonkurranse for ny is- og flerbrukshall i plusshusstandard i Frognerparken.

Det skriver FutureBuilt i en pressemelding på sine nettsider.

Bymiljøetaten i inviterer til samspillkonkurranse for ny is- og flerbrukshall i Frognerparken, med ambisjoner om et forbildeprosjekt i FutureBuilt, med plusshus, høy arkitektonisk kvalitet og innovative løsninger.

Det nye anlegget skal forsiktig innpasses i Frognerparken, sør for Frogner stadion. Hallene planlegges nedsenket i terrenget, med en takflate som integreres i parkanlegget og om mulig gir plass til både rekreasjonsareal/tribuneanlegg, grønne arealer og solceller.

Anlegget skal inneholde en isbane for blant annet isdans, kunstløp, short-track-is- og kjelkehockey, en flerbrukshall som skal gi et bidrag til aktivitetstilbudet i bydelen, samt kafé, heter det i pressemeldingen.

Det skal etableres en felles energiløsning for hele sports- og aktivitetssenteret, inkludert Frogner stadion, Frognerbadet og de nye is- og flerbrukshallene. Totalt energibehov etter utbygging, for hele Frognerparkens idrettsanlegg, skal bli minimum 30 prosent lavere enn dagens anlegg.

Det gjennomføres nå en prekvalifisering av entreprenører med frist for søknad 17. desember 2014. I neste fase, som starter i begynnelsen av januar, vil fem utvalgte entreprenører vil bli bedt om å etablere tverrfaglige team og levere tilbud i løpet av vinteren 2015. Prosjekterings- og samspillfase med vinnerteam planlegges fram til høsten 2015. Anlegget skal stå ferdig i 2017.