For beboerne i Follo vil en ny ishall på Vinterbro bli et kjærkomment supplement til Ski ishall.

Christian Aarhus

Spillemidler til bygging av ny ishall på Vinterbro

Kulturdepartementet har tildelt Vinterbro AS 4 millioner kroner i spillemidler fra anleggspolitisk program til bygging av ishall på Vinterbro i Ås.

- Det er behov for flere ishaller i Norge. Mange barn og unge i Follo vil ha glede av den nye ishallen, og hallen vil være viktig for rekrutteringen til skøyteidrett i regionen, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Breivoll Sportsklubb Ishockey eier 51 prosent av aksjene i Vinterbro AS, som skal bygge og drive ishallen. Vinterbro AS vil leie ut ishallen til idrettslige formål. I tillegg skal hallen brukes til egenorganisert aktivitet. Det er planer om at hallen kan bli benyttet til idrettsformål også i sommersesongen. Leietakere vil være idretten i Oslo- og Folloregionen.

Norges Ishockeyforbund og Norges Skøyteforbund har gått inn for at ishallen på Vinterbro får tildelt programsatsingsmidler. Det kan søkes om inntil 11 millioner kroner i ordinære spillemidler til hallen.