Øivind Christoffersen og Kjersti Folvik. Foto: Marte Svenneby/Omsorgsbygg

Ullerntunet første sykehjem som BREEAM-sertifiseres

Ullerntunet bo- og behandlingssenter er under bygging, og skal stå ferdig til bruk i 2017.

Det har hele tiden vært et mål å sertifisere dette etter BREEAM-NOR, som det første i Norge. Byggherre Omsorgsbygg har nå mottatt et foreløpig sertifikat etter design- og prosjekteringsfasen. Det er Norwegian Green Building Council som eier BREEAM-NOR-verktøyet, og som overleverte diplomet.

- Det er gledelig å erfare miljøambisjonen og miljøengasjementet som er i Omsorgsbygg. Det henger godt sammen med Oslo kommunes overordnede ambisjon om å bli klimagassnøytrale innen 2050. Denne føringen tar Omsorgsbygg alvorlig, blant annet gjennom sitt hovedmål om å være ledende på bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av miljøvennlig og energieffektive helse- og omsorgsbygg. Å BREEAM-sertifisere byggene er et ledd i denne målsettingen, sier styreleder i Omsorgsbygg, Øivind Christoffersen.

Sertifikatet blir altså utstedt av NGBC, og daglig leder Kjersti Folvik understreker betydningen av BREEAM som et helhetlig klassifiseringssystem.

- Ullerntunet er et eksempel på et godt prosjekt som det er hyggelig å dele ut sertifikat til. Jeg har lyst å hedre Omsorgsbygg for å være fremoverlent når det gjelder miljø og klima. Foretaket tar et stort samfunnsansvar, og ved å benytte BREEAM-NOR tar Omsorgsbygg ennå et skritt videre. BREEAM handler ikke bare om miljø og klima, men vel så mye om god brukskvalitet for den som skal bo og jobbe i byggene. Sertifikatet er et bevis på at prosjektet er godt planlagt, godt prosjektert bygg med gode kvaliteter, sier Kjersti Folvik.

Ullerntunet bo- og behandlingssenter skal tas i bruk i 2017, og skal ha 144 sykehjemsplasser, dagsenter og seniorsenter.