Ketil Solvik-Olsen får overlevert plangrunnlaget for NTP av Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen og de andre transportetatene. Foto: Trond Joelson

Uaktuelt med ny utenlandsk frierferd – og nå skal færre dokumenter oversettes til engelsk

Verken samferdselsministeren eller vegdirektøren ser behov for å være overivrige i jakten på utenlandske entreprenører.

Plangrunnlag NTP

 Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor la fram plangrunnlag for Nasjonal transportplan (NTP).

Plangrunnlaget, som ble overleveret til Samferdselsdepartementet mandag 29. februar, er det faglige grunnlaget for stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029.

Mandag presenterte Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor sine samlede forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP).

Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) blir det et dokument fritt for frierier til utenlandske entreprenører.

– I forrige NTP står det at det skal være attraktivt for utenlandske selskaper å komme til Norge. Vi kommer ikke til å ha den samme greia der det er et mål i seg selv å få utlendingene hit. I et anbudsmarked kan vi ikke ekskludere noen fra å delta, men det gir ingen mening å aktivt rekruttere inn når du har arbeidsledige i Norge, sier Ketil Solvik-Olsen til Byggeindustrien.

– Du skal med andre ord ikke til Leipzig for å selge inn norske anleggsprosjekter til utenlandske entreprenører?

– Jeg har vært i Leipzig, men ikke for å rekruttere utenlandske entreprenører. Når det er sagt så er det mange gode i utlandet også, og vi må sørge for å bli utfordret slik at norske entreprenører hele veien utvikler seg. Vi kan ikke lage et nasjonalt monopol der noen sitter og vet at du får kontrakter uansett. Men konkurransen i det norske markedet er såpass sterk at vi skal lykkes med uten at vi skal måtte ut å aktivt rekruttere utenlandske inn, sier Solvik-Olsen.

Legger mindre innsats i oversetting

Frierferden vegdirektør Terje Moe Gustavsen og flere statlige byggherrer haddes sammen daværende samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) i 2013, ble dårlig mottatt i den norske anleggsbransjen.

Noe lignende leverandørarrangement blir det ikke aktuelt å gjennomføre slik markedet har utviklet seg.

– Slik som forholdene er nå, ser jeg det ikke så veldig aktuelt å gå ut å promotere oss selv, sier Terje Moe Gustavsen til Byggeindustrien.

– Sp var med på den turen til Tyskland, men nå vil de at det skal legges til rette for at norske entreprenører gjør jobben i både regjeringskvartalet og i andre større infrastrukturprosjekter. Hva synes du om det?

– Jeg skal ikke mene så mye om Senterpartiets politikk, men jeg konstaterer at vi har en del forpliktelser i EU-sammenheng som vi naturligvis vil overholde. Men ta noe så banalt som oversettelse av kontraktsdokumenter til engelsk. Det er jo litt varierende hvilken innsats vi velger å legge i det og hvor attraktivt vi gjør det. Nå ser vi at vi har god konkurranse blant norske aktører, og da ser jeg ikke behov for å være veldig aktive på den fronten.

- Riktig den gangen vi dro

– Dere vil med andre ord la utenlandske gjøre jobben selv om de vil inn i det norske markedet?

– Vi kommer til å overholde EU-forpliktelser, men det er jo litt avhengig av hvilken innsats du legger i det selv.

– Når det gjelder kontraktstørrelser og kontraktstrategier ellers, så vil det være noe vil ha en kontinuerlig dialog på med bransjen for å bygge og vedlikeholde best og billigst mulig.

– Du skal ikke til Leipzig?

– Nei, men det at vi gjorde det for noen år siden, blir ikke feil av den grunn. Vi mente det var riktig den gangen, og jeg tror det kommer tider igjen der vi vil ha ulike holdninger til dette. Dette er noe vi må kjenne på pulsen hele tiden, sier Gustavsen.