Arnstads Leipzig møte: - Bransjen har misforstått

Departementsråd Eva Hildrum i Samferdselsdepartementet mener bransjen har misforstått statsråd Marit Arnstads formål med Leipzig-besøket i juni.

Deler av norsk anleggsbransje reagerte sterkt da de fikk høre at samferdselsminister Marit Arnstad og ledelsen i de norske transportetatene skulle reise til Leipzig for å lokke utenlandske entreprenører til Norge.

Under informasjonsmøte om NTP, som ble holdt på Helsfyr denne uken, fortalte Eva Hildrum at samferdselsdepartementets leverandørmøte i Leipzig arrangeres i forbindelse med International Transport Forum (ITF). Norge har i år presidentskapet i ITF. Hildrum sier til Byggeindustrien at Arnstad først og fremst reiser til Leipzig for å lede denne gigantkonferansen og ikke for å hente utenlandske aktører til Norge.

- Store deler av norsk transportbransje skal være i Leipzig under konferansen og vi skal ha statsråden der i tre hele dager. Entreprenører fra hele verden er også til stede på denne eventen. Vi ønsker derfor å benytte anledningen til å informere utenlandske aktører om hvilke planer vi har i Norge, sier Hildrum.

Informasjonsmøtet samferdselsdepartementet holder i Leipzig vil være nøyaktig likt med det som ble holdt på Helsfyr denne uken. Det vil si at statsråden kun holder et kort innlegg før etatene overtar og informerer om hva som ligger i kommende NTP.

- Jeg ble litt overrasket over måten bransjen reagerte på dette møtet. Jeg tenkte at de må ha misforstått. Det er ikke misnøye med norsk entreprenørbransje som ligger bak dette, men vi vet at når vi legger våre store prosjekter ut for anbud så vil de bli lagt ut i et internasjonalt marked. Vi møter en rekke utenlandske aktører i Leipzig og da benytter vi muligheten til å gi dem skikkelig informasjon, presiserer departementsråden.