110 personer deltok på Våtromsdagene 2104. (Foto: Johnny Almvang)

Tynt med byggmestere blant 110 våtromsnerder

På Fagrådet for våtroms fagkonferanse «Våtromsdagene», på Clarion Hotel Mastemyr, deltok kun seks byggefirmaer/tømrere.

Blant disse var Odd Arvid Bjørnstad fra Bjørnstad Bygg AS, som åpenbart trivdes i det tverrfaglige, kollegiale og sosiale selskap.

Byggmester Odd Arvid Bjørnstad kunne se langt etter sine byggmesterkollegaer på konferansen. (Foto: Johnny Almvang)

Under oppsummeringen av konferansen fikk han, og øvrige konferansedeltagere, muligheten til å ønske seg sin egen prioritering av FFVs ressurser.

- Mer besøk ut til FFVs medlemmer, fagtreff og praktiske fagsamlinger, uttalte Odd Arvid Bjørnstad.

- Men egentlig hørtes det ut som om du stort sett er fornøyd med både FFV, Sintef og BVN slik den nå er presentert?

- Ja ting er blitt, og er i ferd med å bli mye bedre. Den tungbladde ringpermen er historie. Nye pedagogiske 3D-tegninger av konstruksjonsprinsipper, f.eks. for bygging av fall, kommer jo snart. Og ikke minst tilgang på FFVs skreddersydde dokumentasjonsverktøy NOBB Byggdok. Dette er bra selv om jeg i min bedrift for lengst har tatt i bruk egne, effektive systemer for dette. For når vi bygger og selger et bad for 200-250.000 kroner synes vi at det er meget rimelig at produktet vårt er korrekt og utfyllende dokumentert. På den måten har hverken vi, kunden eller tredjepartskontrollen grunn til bekymring. Dessuten sørger vi for, så godt vi kan, at kunden får sin bruksanvisning, dvs. FDV, for våtrommet, med et innhold og redigert slik at han faktisk har nytte av den. Men vi ser jo at vi også her kan bli bedre, og tar gjerne imot hjelp fra FFV, sier han.

I det daglige eller på fagkonferanser hvert andre år?

- Prosjektleder er nøkkelen, og det er derfor jeg formaner til mer hyppige, praktiske workshops. Tverrfaglige, årlige samlinger hvor man formaner om de gode løsningene, sier Bjørnstad.

- Jeg har her i plenum etterlyst mer innovasjon hos FFV. Med innovasjon mener jeg bedre og mer komprimerte systemer, samt enklere prosjektering fra a-å. Jeg syntes at mye av prinsippene er akkurat de samme som for 20 år siden. Mye av diskusjonene går på akkurat de samme tingene, og jeg syntes man ikke har vært flinke nok. Selv har jeg fortsatt ikke skrevet en kontrakt basert på BVN. Ikke fordi vi ikke kan, vi gjør jo i prinsipp det meste av det som står der uansett, men våre metoder å bygge våtrom på er gode. Min erfaring gjennom mange år, er at det å bygge gode baderom ikke ligger i selve dokumentet, men i hvor oppdatert prosjektleder er. Men jeg har jo nå hørt at FFV vil ha egne B+ kurs som bl.a. skal fremme kontraktfesting av BVN. Med enklere fraviksrutiner vil det kanskje bli mer aktuelt. Vi har jo også hørt en sluttkunde som angrer på at hun ikke fikk BVN kontraktfestet. Så etterspørselen er jo der, og den vil jo dessuten øke med den lovede økte markedsaktivitet fra FFV, utdyper han.

Bjørnstad savnet sine byggmesterkolleger på konferansen.

- Det er synd fordi selv om programmet for Våtromsdagene ikke er spesialtilpasset byggmesterne, må jeg nok si at jeg har hatt stort utbytte av å være her. Tverrfagligheten på badet er jo alfa omega. Jeg lærer mye jeg har nytte av fra mine andre fagkollegaer. Og så håper jeg jo at jeg har tilført ørlite ny kunnskap hos rør- og fliskolleager i dialogen min med dem, sier han.