Ødeleggelsene i Amazonas sto alene for en betydelig nedgang i klodens biokapasitet i fjor. Foto: Andre Dib / WWF-Brazil Ødeleggelsene i Amazonas sto alene for en betydelig nedgang i klodens biokapasitet i fjor. Foto: Andre Dib / WWF-Brazil
Ødeleggelsene i Amazonas sto alene for en betydelig nedgang i klodens biokapasitet i fjor. Foto: Andre Dib / WWF-Brazil Ødeleggelsene i Amazonas sto alene for en betydelig nedgang i klodens biokapasitet i fjor. Foto: Andre Dib / WWF-Brazil

Torsdag ble jordens ressurser for i år brukt opp

Earth Overshoot Day, dagen hvor verden har brukt opp ett års fornybare naturressurser, ble i år torsdag 29. juli.

Earth Overshoot Day, eller overforbruksdagen på norsk, markerer det punktet i året hvor menneskeheten har brukt opp de naturressursene som genereres i løpet av ett år.

Utregningen er gjort av den internasjonale tenketanken Global Footprint Network, som hvert år regner ut denne datoen.

– Vi står midt i en klimakrise og en naturkrise. Utslippene går ikke raskt nok ned, og vi mister natur i et alarmerende tempo. Til syvende og sist truer dette livsgrunnlaget vårt, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

WWF skriver om overforbruksdagen i en pressemelding torsdag morgen.

Ifølge rapporten fra Global Footprint Network forbruker vi nå natur som om vi hadde 1,7 jordkloder å ta av.

Helt siden verdens overforbruk startet på 70-tallet, har overforbruksdagen havnet stadig tidligere på året, skriver WWF. Ett unntak var i fjor, da de strenge koronarestriksjonene i starten av pandemien forsinket den med tre uker til 22. august.

I 2021 er verden tilbake til normalt overforbruk. Ifølge Global Footprint Network har det globale økologiske fotavtrykket økt med 6,6 prosent sammenliknet med i fjor, hovedsakelig på grunn av økte CO2-utslipp. Avskoging og ødeleggelser i Amazonas i 2020 stod alene for en nedgang på 0,5 prosent i jordens evne til å produsere naturgoder og -tjenester, skriver WWF.

Norges forbruk av naturresurser bidrar ikke akkurat til å dempe krisen. Om hele verden hadde likt forbruk som Norge, ville overforbruksdagen kommer for over tre måneder siden, ifølge Global Footprint Network. I landsoversikten for overforbruk, er Norge på samme nivå som Saudi Arabia.