Det hjelper - på tide med litt skryt

Det snakkes ofte om hvor dårlig byggenæringen er til å rekruttere kvinner inn til de ulike håndverkeryrkene. Vi mener det også er viktig å se å hva man har lyktes med – for endringer er på vei.

Det er ingen tvil om at det selvsagt er altfor få kvinner i den norske byggenæringen, og da spesielt ute på byggeplassene. Kun to prosent av håndverkerne i byggenæringen er kvinner. Det representerer selvsagt et enormt rekrutterings-, kunnskaps- og kulturproblem for hele næringens totale virksomhet. Samtidig representerer dette jo også næringens aller største mulighetsrom og uforløste potensiale. Tenk bare på hva byggenæringen kan skape om kvinneandelen øker til ti eller 20 prosent av den totale arbeidsstokken. Ikke bare vil det bli flere skarpe hoder og dyktige hender til å utføre oppgavene, vi vil også få tilført nye holdninger og muligheter for å bygge på en annerledes måte. Dette vil kunne gi næringen flere fordeler, og ikke minst vil den være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. Dette gjelder selvsagt når det kommer til rekruttering, men også i forhold til klima, det å bygge opp å ta vare på de menneskelige verdiene i selskapene – og rett og slett det å styrke hele standingen til byggenæringen i vårt samfunn.

Byggenæringen er fremtidens næring. Uansett hvordan vi skal takle klimakrisen og andre utfordringer vi både kjenner og ikke kjenner rekkevidden av, vil byggenæringen spille en sentral rolle. Det skal alltid skapes og realiseres bygg og infrastruktur for å bringe samfunnet videre fremover. Dette er oppgaver som skal gjennomføres av våre barn og barnebarn. Digitalisering og robotisering vil kunne overta noen av oppgavene, men det er ikke mulig å bringe inn teknikken for å overta alt. Det er noen som uansett må gjøre jobben – og da må vi ha de beste til å kunne utføre disse oppgavene, uansett alder, kjønn, etnisitet eller legning. Byggenæringen må være et samfunn for alle - der alle skal føle seg like velkomne.

Vi er ikke der ennå – og det er et stykke igjen. Men vi må passe på å ikke svartmale situasjonen, for det er mange lyspunkter, og det går riktig vei. Og alt må også starte et sted, og når man først får grobunn for forbedring vil dette virke selvforsterkende og kunne utgjøre en stor forskjell på relativt kort tid om vi gjør tingene riktig.

Etter at søknadsfristen gikk ut for de videregående skolene i landet viste det seg at det har vært en god økning av jenter til utdanning innen bygg- og anleggsteknikk. I løpet av de siste fem årene har det faktisk vært en dobling i søkertallene. Det er en stor forbedring som må dras frem.

Dette vil bli bedre og bedre, og det er viktig å huske på at dette ikke er noe som har kommet av seg selv. Dette har bakgrunn i et langvarig arbeid som nå begynner å bære frukter. Her er det selvsagt også helt avgjørende at både selskapene og organisasjonene er med på dette videre arbeidet. Det er fortsatt langt å gå før man kan si seg fornøyd, men man kan være fornøyde med at utviklingen går riktig vei, og at tendensen er klar. Stadig flere jenter vil bli å se på byggeplassene, og da er det selvsagt også meget viktig å tilrettelegge for dette, noe næringens aktører vil være helt avhengig av klare for å lykkes i fremtidens rekrutteringskamp.