<p>Gerhard Wehrmeyer fra Herrenknecht, Anne kathrine Kalager fra Jernbaneverket og Fernando Vara fra AGJV, trykket på knappen og startet TBMen.</p>

TBM-milepæl for Follobanen

Follobaneprosjektets siste av fire tunnelboremaskiner er ferdigstilt.

En fornøyd gjeng fra Jernbaneverket, Herrenknecht og AGJV markerte at den siste TBMen nå er klar til innsats.

Representanter fra Jernbaneverket, Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) og produsenten Herrenknecht, deltok i markeringen av at den fjerde og siste «norske» tunnelboremaskinen nå er klar til innsats ved Follobaneprosjektet.

TBM-maskinene, som er bestilt av totalentreprenør AGJV og godkjent av Jernbaneverket, skal bore 18,5 kilometer av den 20 kilometer lange tunnelen mellom Oslo og Ski.

- Ferdigstillelsen av de fire tunnelboremaskinene er en stor milepæl for Follobaneprosjektet. Vi er imponert over måten AGJV og Herrenknecht har produsert de fire maskinene med svært høy kvalitet på såpass kort tid. Kvaliteten på tunnelboremaskinene er en avgjørende suksessfaktor for dette prosjektet. Samarbeidet om produksjon har vært utmerket, sier Anne Kathrine Kalager, Jernbaneverkets prosjektleder for TBM tunnel.

- Med ferdigstillelsen av den fjerde og siste TBMen starter vi en ny fase av prosjektet. Fra nå av vil vårt hovedfokus være å montere TBMene, gjøre dem operative og starte tunnelarbeidet med TBM. Så langt ligger vi foran fremdriftsplanen, og vi er inne i en utfordrende og kompleks del av dette fantastiske prosjektet, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for AGJV.

De fire TBM-maskinene Herrenknecht leverer til Follobaneprosjektet er en av de største ordrene i selskapets historie. Alle TBMene er spesialdesignet for å håndtere det harde norske fjellet.

Etter planen skal den første tunnelboremaskinen startes opp på anleggsområdet på Åsland i september i år. Deretter startes de tre andre maskinene opp med få måneders mellomrom. Målsettingen er at alle maskinene skal være i drift ved utgangen av året.

Byggeindustrien var med på markeringen av den siste TBM-maskinen ved Herrenknechts fabrikk i Tyskland. Les mer om verdens største TBM-produsent i nr. 10 av magasinet.