Prosjektsjef Hans-Egil Larsen i Jernbaneverket har sto tro på TBM i fremtidige samferdselsprosjekter i Norge, og ønsker velkommen til den store internasjonale WTC-kongressen i Grieghallen i Bergen neste sommer.

- Helt riktig med TBM i Arna-Bergen-tunnelen

Prosjektsjef Hans-Egil Larsen mener TBM overgår konvensjonell driving i Jernbaneverkets tunnelprosjekt mellom Arna og Bergen.

- I dette prosjektet er jeg av den oppfatning at TBM-driving er det riktige valget. Fordelene er mange, og ikke minst er nærheten til det eksisterende jernbanesporet i den gamle tunnelen avgjørende. Det blir mindre rystelser fra TBM enn fra konvensjonell driving, sier Larsen til Byggeindustrien under NFFs TBM-konferanse i Bergen mandag.

Boret 1300 meter

I oppstarten av prosjektet ble tunnelen drevet konvensjonelt de første 800 meterne på grunn av variasjoner i tverrsnittet.

- Disse variasjonene passer ikke en TBM, men resten av de snaut 7000 meterne blir drevet med TBM – med unntak av de 16 tverrforbindelsene som skal drives konvensjonelt. Hittil har vi boret ca. 1300 meter med maskinen siden vi begynte i januar i år, sier Larsen.

Først i Norge

Arna-Bergen er den første jernbanetunnelen som drives med TBM i Norge, og prosjektsjefen har utelukkende gode erfaringer så langt.

- Det blir også mindre nedfall i den gamle tunnelen som går parallelt med den nye på grunn av svakere rystelser. Omgivelsene til den nye tunnelen får dessuten en bedre hverdag, spesielt i Fløen på Bergen-siden hvor det er mange eldre bygninger, sier Larsen.

Vann- og frostsikring

Han nevner for øvrig at det blir mindre behov for vann- og frostsikring ved bruk av TBM, og at det brukes færre sikringsbolter enn ved konvensjonell driving.

- Med boring i stedet for sprengning blir overflatene i fjellet glattere, noe som bidrar til mindre fare for lekkasjer. Etter min mening blir det også mindre behov for sikring av fjellet under driving med TBM. Levetiden på tunnelen blir også lenger fordi man slipper eller får redusert etterrensking, sier Larsen.

Lang ventetid

Prosjektsjefen påpeker imidlertid at det gå relativt lang tid fra kontraktsignering, til TBMen er i gang.

- Dette er vel det mest negative med bruk av TBM. Etter at maskinen er på plass, tar det dessuten ca. tre måneder å montere den. Og tid er jo penger. Med konvensjonell driving har man også mulighet for flere angrepspunkter, og man er mye raskere i gang med anleggsarbeidet, utdyper Larsen.

- Kan spare tid

Han mener det ligger et potensiale i å redusere tiden fra kontraktsignering til arbeidet er i gang med en TBM.

- Ja, jeg tror at vi kan spare noe tid i denne prosessen, om igjen kan føre til kortere tid på gjennomføringen av prosjektet, sier Larsen.

Jernbanetunnelen mellom Arna og Bergen skal være ferdig boret sommeren 2017, og åpnes for togtrafikk i 2020. Det totale prosjektet skal være ferdig sommeren 2022.