Den første delen til borhodet ankom Follobanens anleggsområde på Åsland. Senere skal delene transporteres ned i fjellhallene for montering. Foto: Gro H. Elden/Jernbaneverket

Borhodet til Follobanens første TBM på plass i Norge

Deler av borhodet til Follobanens første tunnelboremaskinen har kommet til Norge og til Åsland anleggsområde.

- Dette er deler til den første av fire tunnelboremaskiner som skal bore 18,5 av den 20 km lange tunnelen i Follobaneprosjektet, skriver prosjektet på sine nettsider. Borhodet med en diameter på 9,96 meter skal senere monteres nede i en av de to fjellhallene som er sprengt ut 100 meter under bakken. Follobaneprosjektets tunnel vil bli Nordens hittil lengste jernbanetunnel når den står ferdig i 2021.

Delene til borhodet ankom Fredrikstad havn i slutten av april. Det vil de nærmeste ukene komme flere leveranser til Åsland med deler til denne tunnelboremaskinen. Snart vil også deler til den andre tunnelboremaskinen ta veien fra Tyskland til Norge. De to siste er fortsatt i produksjon ved Herrenknechts fabrikk.

Gigantmaskinene vil bli levert i løpet av året og alle er planlagt satt i drift innen utgangen av 2016. To av TBMene skal bore nordover mot Oslo og to sørover mot Ski, med start på Åsland anleggsområde, 13 km sør for Oslo sentrum.