Det nye kataloghuset “Oslo”, er det første huset hvor Systemhus har beregent klimagassutslipp.
Det nye kataloghuset “Oslo”, er det første huset hvor Systemhus har beregent klimagassutslipp.Illustrasjon: Systemhus.

Systemhus lanserer kataloghus med eget klimagassregnskap

– Et klimagassregnskap for nye boliger er første steg på veien til å kunne ta bevisste og bærekraftige valg når vi bygger hus, sier Trond Lie, kjededirektør i Systemhus.

Systemhus har nå startet med å beregne klimagassutslippene fra produksjon og transport av materialene i huset, til bruk, vedlikehold og sanering til slutt. Først ut er kataloghuset “Oslo”, som ble lansert på ledersamlingen på Gardermoen denne uken, opplyser Systemhus i en pressemelding.

– Vi forventer at dette kommer til å bli et krav for alle nye hus i fremtiden, derfor har vi like godt startet allerede nå med vår nye husmodell “Oslo”, sier kjededirektøren.

Tilpasset små bytomter

Ifølge Systemhus er den nye husmodellen et kompakt skoeskeformet hus på 162 kvadratmeter BTA og 130 kvadratmeter BRA i to etasjer, som er bygget på ringmur, og har mulighet for takterrasse med utebod.

– De 130 Systemhus-forhandlere over hele landet meldte inn et behov for et hus som passet på de små tomtene som gjerne er tilgjengelig i tettbygde strøk. Da fikk vi tegnet “Oslo” av arkitektene våre i Mestergruppen Arkitekter, og lagde et klimagassregnskap samtidig, opplyser Trond Lie.

Trond Lie, kjededirektør i Systemhus.
Trond Lie, kjededirektør i Systemhus.Foto: Systemhus.

Regnestykke

I regnestykket er “Oslo” satt opp som et vertikaldelt hus. Regnestykket tar utgangspunkt i at huset er levert som precut-sett, det vil si at materialene er kappet til i forkant, og ikke ute på byggeplassen. Det er brukt lavkarbonbetong i bygget. I regnestykket er normalt vedlikehold regnet inn, som en runde med utskifting av vinduer, opplyser Systemhus i pressemelding.

Ifølge Systemhus viser regnestykket at gjennom hele livsløpet på 60 år slipper “Oslo” ut 35,8 tonn CO2, 198 kilo pr. brutto kvadratmeter, eller tre kilo pr. kvadratmeter pr. år.

- Og dette er før utslippene er optimalisert. Regnestykket viser hvordan valg av andre produkter, produksjonsmåter, oppvarming med mer virker inn på totalen. Vi ser at klimagassregnskap motiverer til bedre løsninger som gir mindre utslipp, sier Elisabeth Jelstad, teknisk sjef i Systemhus og Mestergruppen.

– Må gjøre CO2 «fattbart»

Bygg og anlegg sto for 25 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge i 2017 med 13 millioner tonn. 75 prosent av dette er knyttet til produksjon og transport av byggevarer, opplyser Systemhus i meldingen.

– Det er vanskelig å forstå hvor mye ett tonn CO2 egentlig er. En av våre felles utfordringer er å gjøre CO2 “fattbart”, slik at vi kan forholde oss til det og ta smarte klimavalg som bevisste forbrukere og husleverandører. Når vi har tall som vi kan forholde oss til, blir det enklere å ta mer bærekraftige valg, sier Jelstad.

398 kilo CO2 tilsvarer ifølge Systemhus å kjøre Oslo-Kristiansand tur/retur med bil fire ganger, eller å produsere 13 mobiltelefoner.

En start

Nå fortsetter Systemhus arbeidet med å lage klimaregnskap for de øvrige husene kjeden tilbyr. Verktøyet Oneclick LCA er brukt hvor beregningene baserer seg på Environmental Product Declaration (EPD), følger NS 3720 og standarden i Statsbygg, opplyser Systemhus.

– Vi har startet med å samle data for produktene som et hus består av, og vil samarbeide tett med hele byggebransjen for å få en felles måte å beregne utslippene på. Slik kan vi alle bidra til å nå målene om å redusere utslippene fremover, sier Trond Lie i Systemhus.