<p>FYR HER: Oslos ordfører Marianne Borgen innviet Sundtkvartalet, ved å detonere en musikalsk ladning, med Entras kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie som medhjelper. Foto: Svanhild Blakstad</p>Ordfører Marianne Borgen under åpningen av Sundtkvartalet. Foto: Svanhild BlakstadEntras kommunikasjonsdirektør var konferansier under åpningen av Sundtkvartalet. Foto: Svanhild Blakstad- Vi hadde skyhøye ambisjoner da vi gikk igang med Sundtkvartalet, sier admnistrerende direktør Arve Regland i Entra. Foto: Svanhild BlakstadFra åpningen av Sundtkvartalet. Sonja Horn, Entra og Bjørn Mattsson, Skanska CDN. Foto: Svanhild BlakstadManpower-sjef Målfrid Brath er svært fornøyd med å være en av leietakerne i Sundtkvartalet. Foto: Svanhild BlakstadTidligere landbruksminister Johan C. Løken under åpningen av Sundtkvartalet. Foto: Svanhild BlakstadPål Syse, avtroppende kommunikasjonsdirektør i Skanska. Foto: Svanhild BlakstadFra åpningen av Sundtkvartalet. Foto: Svanhild BlakstadFra åpningen av Sundtkvartalet. Foto: Svanhild BlakstadFra åpningen av Sundtkvartalet. Foto: Svanhild BlakstadFra åpningen av Sundtkvartalet. Foto: Svanhild BlakstadFra åpningen av Sundtkvartalet. Foto: Svanhild BlakstadProsjektleder Ståle Haakull fra Skanska hadde omvisning i kontorlokalene under åpningen av Sundtkvartalet. Foto: Svanhild BlakstadFra takterrassen på Sundtkvartalet. Foto: Svanhild BlakstadFra Sundtkvartalet. Foto: Svanhild BlakstadFra Sundtkvartalet. Foto: Svanhild BlakstadFra en av arbeidsplassene i Sundtkvartalet. Foto: Svanhild BlakstadFra Sundtkvartalet. Foto: Svanhild BlakstadFra Sundtkvartalet. Foto: Svanhild Blakstad

Sundtkvartalet offisielt åpnet

Sundtkvartalet, som huser Skanska Norges nye hovedkontor, ble formelt innviet av Oslos ordfører Marianne Borgen torsdag 2. mars.

Det var både rød løper og mer til da Entra og Skanska inviterte til offisiell åpning av det nye kontorbygget, hvor lista er lagt høyt i forhold til byggherrens miljøambisjoner med energiklasse A, passivhus og sertifisering etter BREEAM-NOR Excellent. Foruten Skanska Norge er Manpower Group, Mattilsynet, Tidal Music, Knowit og IBM leietakere i bygget, som rommer 1500 arbeidsplasser.

Les prosjektomtale av Sundtkvartalet her.

Oslo ordfører Marianne Borgen roste miljøbygget med alle dets kvaliteter og fremhevet betydningen utviklingen av kvartalet vil ha for bydelen øst i Oslo.

– Sundtkvartalet skal bidra til god byutvikling og en revitalisering av et sentralt område av byen. Her har det vært og vil fortsatt være behov for oppgradering, men nå håper vi og satser på at Sundtkvartalet vil bli en motor i områdeutviklingen, sa Borgen blant annet i sin innvielsestale.

Hun benyttet også anledningen til å komme med en utfordring til byggherren:

– Jeg vil utfordre Skanska og Entra som store og seriøse utbyggere, til å tenke fossilfri byggeplass på de neste prosjektene dere planlegger. Lokale utslipp på byggeprosjektene er ganske høye i Oslo, og med god planlegging kan vi greie å redusere disse, sier Borgen, og viste til at Oslo kommune har etablert fossilfri byggeplass som standard på sine egne byggeprosjekter.

Hun foretok selve åpningen ved å fyre av en musikalsk salve fra scenen i den nye felles kantinen for hele bygget. I det alle ventet et smell, kom det smektende saksofontoner fra en av Skanskas egne ansatte som sto lengre opp i etasjene og spilte fra en av balkongene i atriet.

Ledd i organisasjonsutvikling

Bygget ble overlevert like før jul i fjor, og Skanska-sjef Ståle Rød er full av lovord om selskapets nye norske hovedsete, etter at entreprenøren tok i bruk lokalene rett over nyttår.

Sundtkvartalet er også nominert til Årets bygg.

– For Skanskas del er prosjektet Sundtkvartalet en del av en organisasjonsutvikling. Vi har gått veien fra cellekontorer og åpent landskap på våre tidligere adresser. Nå tar vi et nytt steg over i den funksjonsbaserte arbeidsplassen, hvor intern og ekstern samhandling står i høysetet. På disse to månedene har vi funnet oss svært godt til rette i nybygget, sa Rød til Byggeindustrien i forkant av åpningen.

Ståle Rød, Skanska. Foto: Herman Dreyer

Den digitale hverdagen har for fullt slått inn i byggenæringen. Det har også satt sitt preg på det nye Skanska-hovedkvarteret. – Kravene til bruk av digitale hjelpemidler er sentralt i vår bransje, og det er derfor helt naturlig at bygget er utrustet med høyteknologi som skal gjøre arbeidsdagen mer effektiv og enklere, sier Rød.

Han innrømmer at man i starten møtte noe skepsis både internt og eksternt til at konsernet skulle flytte fra vest til øst i Oslo.

– Overgangen og flyttingen fra Skillebekk har gått overraskende bra, og vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger fra ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Vi har flyttet til en del av byen som nå går gjennom en stor transformasjon, og er glade for å bidra til å være med på å skape nytt liv og bidra en positiv utvikling i området, sier Rød.

Skyhøye ambisjoner

Administrerende direktør Arve Regland i Entra fastslår at ambisjonene var skyhøye da de to selskapene i fellesskap startet prosjektet for tre år siden.

– Resultatet er blitt over all forventning. Både den høye kvaliteten på bygget, men også miksen med attraktive leietakere er med på å bidra til god byutvikling i denne delen av byen – noe som har vært et viktig element for oss som byggherre, sier Regland til Byggeindustrien.

Selskapene eide opprinnelig hver sin tilgrensede tomt, som de hadde planer om å utvikle hver for seg. Etter dialog med hverandre og med Plan- og bygningsetaten fant de det hensiktsmessig å gjennomføre Sundtkvartalet som et felles prosjekt.

Arve Regland, administrerende direktør i Entra. Foto: Svanhild Blakstad

Entra-sjefen innrømmer at det var utfordrende i startfasen.

– Det er alltid krevende å bli satt til å samarbeide. Med Skanska som både leietaker, eier og entreprenør var det en øvelse vi måtte gjennom for å etablere dette samarbeidet. Men så fort det var på plass, har det gått veldig bra. Vi hadde samme ambisjonsnivå om å skape et attraktivt, fleksibelt miljøbygg i Oslo sentrum, og det har vi klart. Det har vært en veldig god reise, avslutter Entra-sjefen.

Som navnet tilsier, er Sundtkvartalet mer enn bare ett bygg. Prosjektet rommer et helt kvartal avgrenset av Vahls gate, Lakkegata og Heimdalsgata øst i Oslo sentrum. Foruten kontorbygget på 33.000 kvadratmeter over fem etasjer og kjelleretasje består prosjeket av to verneverdige bygg og en flerbrukshall eiet av Oslo kommune. Kontorbygget har en kapasitet på 1500 kontorarbeidsplasser. Sundtkvartalet er bygget på tomtene til gamle Brødrene Sundt Verktøymaskinfabrikk, på folkemunne bare kalt Brødrene Sundt.

Sundtkvartalet har også inngått et samarbeid med Kirkens Bymisjon og prosjektet Lønn som fortjent, som er et jobbtilbud for folk som sliter.

Dette fremhevet ordføreren i sin tale, som et positivt bidrag til områdeutviklingen:

– Dette er et godt eksempel på at en kontorbygning og en arbeidsplass kan få til endringer i byen og gjøre en forskjell i enkeltmenneskers liv.

Sundtkvartalet. Foto: Trond Joelson