Jonas Gahr Støre møtte Jon Sandnes fra BNL og flere andre sentrale skikkelser i byggenæringen onsdag. 

Støre: – En halvkriminell underskog vi må få bukt med

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er uroet over utviklingen i byggenæringen. - Det er et samfunnsproblem av dimensjoner.

"Enklere å være seriøs"

I slutten av august presenterte en samlet byggenæring en rapport til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som skisserer hvordan ny Sentral Godkjenning av kvalifikasjoner kan gjøre det lettere å være seriøs i norsk byggebransje.

Byggenæringens Landsforening (BNL) hadde på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nedsatt et ekspertutvalg som har vurdert hvilke tiltak som kan sikre kvalitet og redusere problemet med useriøse og dårlig kvalifiserte foretak i byggenæringen.

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av at dagens obligatoriske lokale godkjenning bortfaller og at regjeringen har varslet at dagens sentral godkjenning skal videreføres som en frivillig ordning.

Onsdag møtte Støre og flere andre fra Arbeiderpartiets ledelse Byggenæringens landsforening, Fellesforbundet og mange av de store organisasjonene i byggenæringen.

Overfor Byggeindustrien oppsummerte Jonas Gahr Støre møtet slik:

– Vi har snakket om den harde veien vi må gå for å gjøre det enkelt å være seriøs.

For det var nettopp byggenæringens egen rapport «Enkelt å være seriøs», en rapport som nylig ble lagt fram for Kommunal- og moderniserings-departementet og statsråd Jan Tore Sanner, som var hovedingrediensen i møtet mellom Ap-toppene og sentrale aktører i byggenæringen.

– Vi har fått høre fra de som har skoene på om hvilke tiltak som må gjennomføres. Det er mange interessante innspill som er lagt frem for departementet, og det er gjort et grundig arbeid fra en bredt sammensatt gruppe for å få til en ny sentral godkjenningsordning, sier Jonas Gahr Støre til Byggeindustrien. 

- Samfunnsproblem av dimensjoner

Han beskriver situasjonen med kriminell virksomhet i byggenæringen som «et samfunnsproblem av dimensjoner».

– Vi er i ferd med å få en useriøs, halvkriminell underskog i denne viktige næringen. Dersom målet vårt er å bygge landet – og det er det jo – så må vi ta dette på alvor, legger han til.

– Hva er den største utfordringen slik du ser det?

– Det er en utfordring at de som er useriøse og kriminelle er svært avanserte. De er dyktige innenfor sin nisje, noe som gjør det enda vanskeligere for de som vil være seriøse. Jeg tror det vanskeligste er å gjøre det attraktivt og naturlig å være seriøs. Det krever at vi tenker nytt.

– Vi på myndighetssiden må blant annet se på hvordan de ulike etatene jobber på tvers og hvordan vi kan få bedre flyt mellom tilsynsmyndighetene og registre. Og så mener jeg utvidelse av krav til ID-kort – som er megetsigende om person og bakgrunn – er et interessant forslag, sier Støre.

– Tiltak som kan innføres nå

Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens landsforening mener møtet med Jonas Gahr Støre var fruktbart og tror det kan være et steg på veien mot å få innført flere av tiltakene i  «Enkelt å være seriøs».

– Vi trakk linjene helt tilbake til forrige bankkrise i 90-årene med tap av mange kvalifiserte arbeidsfolk, utvidelsen av EU, finanskrisen og hvilke konsekvenser dette har gitt i form av stadig mer ufaglært og billig arbeidskraft i byggenæringen. Det er i dette landskapet vi mister muligheten til å godkjenne foretak og kvalifikasjoner, sier Jon Sandnes.

– Hva håper dere å få ut av møtet?

– Nå skal det om få dager legges frem et statsbudsjett og de grepene vi har presentert i «Enkelt å være seriøs» er ikke noe vi forventer kommer på plass en gang langt frem i tid, det er grep som kan tas allerede i dag. Det er viktig at også Arbeiderpartiet er klar over hvordan vi tenker i forkant av både statsbudsjettet og ikke minst revidert, slik at de kan bidra til å få gjennom mesteparten av tiltakene i «Enkelt å være seriøs», svarer Sandnes.

– Trenger en terskel

Forbundssekretær Steinar Krogstad i Fellesforbundet er glad for at politikerne har rettet øynene mot byggenæringen, men mener det må tyngre skyts til enn bare å styrke kontrollsystemene.

– Vi kan ikke kontrolleres ut av en ukontrollerbar situasjon. Ja, gode kontrollsystemer og tilsynsetater som samarbeider godt er viktig, men vi må også ha en terskel for å komme inn i bransjen. Den terskelen mener jeg må gå på krav til kompetanse til både de som driver bedriftene og de som jobber i næringen, sier Krogstad.

– Vi må få en bransje som satser på produktivitet, kvalitet, faste ansettelser og lærlinger, avslutter han.