Stor utvikling innen maskinteknologien

De senere årene har vi vært vitne til en enorm utvikling innen maskinteknologien for både biler, tungtransport og ikke minst for anleggsmaskiner. Nå tas dette til nye nivåer - og nå går det raskt.

Innen anleggsmaskiner og tungtransport har fremskrittene vært store innen flere felter. Utviklingen av dieselmotorer har vært enorm - og utslippene fra anleggsektoren nå er noe helt annet enn for kun få år siden. De nye maskinene slipper ut langt mindre skadelige stoffer enn tidligere. Dette er viktig å huske på i disse tider i Norge, hvor det er så mye snakk om fossilfrie og utslippsfrie alternativer. Vi skal i dette bildet ikke glemme at fossile alternativer har tatt kvantesprang, blant annet som følge av stadig strengere offentlige krav. Men i fremtiden kan det ligge nye muligheter.

Her i vårt lokale marked har flere av leverandørene kommet på banen med både fossilfrie og ikke minst utslippsfrie maskiner. Elektriske gravemaskiner har vi nå sett flere eksempler på - og dette er nå på full fart inn i markedet. Ennå vil det ta noe tid før dette blir en betydelig andel av maskinparken – og vi er fortatt bare i startgropa på en slik fremtid. Å utvikle elektriske maskiner er dyrt, og for mange er det dermed en stor investering å gå til innkjøp slike maskiner. Men dette vil endre seg. Hvor raskt utviklingen vil gå er ikke enkelt å spå. Det kommer selvsagt i stor grad an på utviklingen av batteriteknologien – og den ser nå ut til å nå stadig nye nivåer både i ytelse og ladehastighet. En stor anleggsmaskin trenger mye energi - og det er ikke minst viktig å få på plass en god infrastruktur om man skal lykkes innen dette arbeidet.

I den store verden er dette ikke så høyt på prioriteringslista, men også andre land vil etter hvert sette strengere krav, som igjen vil føre til at produsentene legger inn større ressurser i utviklingsbudsjettene for en mer elektrisk fremtid. Norge har her faktisk mulighet til å ligge helt i front innen denne utviklingen – noe vi også gjør.

Nå ser vi også en utvikling der autonome kjøretøyer og maskiner er i full fremmarsj. Innen privatbilismen finnes teknologien, men det er på nåværende tidspunkt ikke sluppet opp for en slik bruk på det åpne veinettverket. Innen anleggsektoren stiller dette seg annerledes. Her har man drift på avstengte områder – noe som åpner for mer bruk av denne typen teknologi – også nå i dag. Tirsdag kunne Volvo Trucks melde at de har inngått avtale med Brønnøy Kalk AS om å levere den første kommersielle førerløse løsning til transport av kalkstein fra en åpen gruve til en havn i nærheten. Løsningen for Brønnøy Kalk består av seks førerløse Volvo FH-lastebiler som skal transportere kalkstein en fem kilometer lang strekning gjennom tunneler mellom selve gruven og knuseverket.

Torsdag arrangerer også Skanska og Volvo i fellesskap et stor presseevent i Gøteborg, der de skal presentere helelektriske selvkjørende kjøretøy i et steinbrudd. Man er kun kommet i testfasen i dette utviklingsarbeidet, men pilotprosjektet skal allerede nærme seg slutten og dette skal nå testes i levende live. Dette er selvsagt en helt ny milepæl innen dette feltet - og vil gi oss et glimt at hva som kan komme i en veldig nær fremtid.

Det er derfor liten tvil om at det er mye spennende i vente innen dette feltet - og vi tror store endringer vil kunne skje raskere enn vi kanskje tror. Forhåpentligvis vil det komme mange spennende nyheter innen dette feltet på den store BAUMA-messen i München til våren.